Raport o stanie Powiatu Lipskiego w 2019 roku!Czas czytania: 2 min.
Listen to this article

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu, co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie Powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalność samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Powiatu.

Powyższa ustawa daje możliwość udziału Mieszkańca Powiatu w debacie nad raportem.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie (załącznik – wzór zgłoszenia) poparte podpisami, co najmniej 150 osób (załącznik – wzór listy poparcia).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie Powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której będzie  debata nad raportem odbędzie się 30 czerwca 2020 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku (szczegółowe informacje).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem: Raport o stanie powiatu w 2019 roku

Wniosek o udział w debacie: icowniosek.pdf

Wzór listy poparcia: icolista poparcia.pdf

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lipsku.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.