Ostatnie pożegnanie Haliny Maj
19 grudnia odbył się pogrzeb śp. Haliny Maj – Honorowej Obywatelki Gminy Rzeczniów.

W ostatnim pożegnaniu uczestniczyły delegacje wraz z pocztami sztandarowymi samorządu gminy, szkoły i parafii Rzeczniów na czele z Wójtem Gminy Karolem Burkiem, Dyrektorem Zbigniewem Koryckim oraz Księdzem Proboszczem Sylwestrem Chodyrą.

Wójt w imieniu społeczności gminnej pożegnał śp. Halinę Maj następującymi słowami:

Czcigodni Księża, pogrążona w smutku rodzino, przyjaciele, wychowankowie, sąsiedzi, delegacje Samorządu Gminy Rzeczniów i Zespołu Szkół w Rzeczniowie z pocztami sztandarowymi, uczestnicy dzisiejszego pogrzebu.

Ze czcią pochylamy dziś głowy nad prochami śp. Pani Haliny Maj, by pożegnać ją w jej ostatniej drodze. Niełatwo dziś jest wypowiadać słowa pożegnania. Trudno żegnać kogoś szczególnie ważnego, tak cenionego i zasłużonego dla rzeczniowskiej społeczności.

Śp. Pani Halina Maj spędziła w Rzeczniowie ponad 50 lat ucząc w miejscowej szkole języka polskiego. W tym czasie angażowała się w działalność oświatową i społeczną. W latach 1972-1982 była Radną Gminy. Jako znakomity pedagog, odebrała liczne nagrody i odznaczenia.

Zawsze życzliwa, chętnie pomagała innym, nigdy nie przechodząc obok krzywdy i potrzeb drugiego człowieka. Dla swoich uczniów Pani Halina była niekwestionowanym autorytetem. Z wielką pasją, barwnym i nienagannym językiem potrafiła przekazać młodzieży nie tylko bogatą humanistyczną wiedzę, ale także niezbędną w życiu dorosłym hierarchę wartości.

W 2012 r. na wniosek społeczności rzeczniowskiej, uczniów i wychowanków, Rada Gminy Rzeczniów nadała Pani Halinie Maj tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Rzeczniów”.

Droga Pani Halino w piękny i szlachetny sposób byłaś sobą. Szanowałaś i ceniłaś innych. Wydobywałaś ze swoich uczniów to, co dobre, pomagałaś rozwijać ich pasje i zainteresowania. Angażowałaś się w problemy swoich wychowanków z matczyną troską, wspomagałaś rodziców, zabiegałaś o sprawy drobne i ważne.

Potrafiłaś wesprzeć dobrym słowem, wysłuchać, być przy drugim człowieku w smutku i radości.

Żyłaś skromnie, pięknie i w przyjaźni z innymi.

Do końca z wielkim sentymentem wspominałaś Rzeczniów. Jak sama mówiłaś, czułaś się tu zawsze jak w domu i zdrowiałaś widząc rzeczniowską ziemię.

Droga Pani Halino, dziękuję Ci w imieniu całej społeczności naszej szkoły w Rzeczniowie, naszej parafii i gminy za wszelkie dobro, za Twoje codzienne i niestrudzone dawanie siebie innym. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i w naszych modlitwach. Spoczywaj w pokoju!

Rodzinie, pogrążonej w smutku i żałobie, składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Nie żyje Halina Maj

Źródło: UG w Rzeczniowie.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.