Co jeszce ukrywa Solec nad Wisłą?Czas czytania: 2 min.
Listen to this article

Dlaczego Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą nie odpowiada na wniosek i informację publiczną?

Wczoraj w tekście https://mojelipsko.info/solec-ukrywa-nagrody-skarbniczki-i-jeszcze-cos/  ujawniliśmy odpowiedź na nasz wniosek o nagrody dla Pani Skarbnik i o “jeszcze coś”. To “coś” to:

– wnoszę o udostępnienie informacji o delegacjach Pani Skarbnik w 2022 roku – data i miejsce delegacji.

Dlaczego o oto spytaliśmy?

Żeby móc porównać informacje z różnych instytucji i  ustalić czy wiadomości, które dotarły do nas od zatroskanych o stan finansów gminy są prawdziwe i czy faktycznie jest tak jak piszą.

Co dostaliśmy?

Informację o tym, że ważna osoba w gminie ( nie Pan Burmistrz) w dniach, kiedy przysługuje jej dzień wolny niepłatny związany z jej inną funkcją bierze delegację na wyjazd.

Pani Skarbnik w swoim oświadczeniu ujawniła dietę z sądu w wysokości około 107 zł – naturalnym było, że zapytaliśmy właśnie o jej delegacje.

Czy mamy prawo pytać?

USTAWA
z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych

Art.  172.  [Obowiązki pracodawcy ławnika; rekompensata pieniężna; ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu]

§  1.   Pracodawca zatrudniający ławnika jest obowiązany zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynności w sądzie.
§  2.   Za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
§  3.   Ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie, którymi są: udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, sporządzenie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej, jeżeli został do niej wybrany.
Ciąg Dalszy Nastąpi…

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.