Solec ukrywa nagrody Skarbniczki. I jeszcze coś!Pixabay
Czas czytania: 4 min.
Listen to this article

4 lipca!

napisaliśmy do urzędu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą. Przedstawiamy korespondencję. Wnioski wyciągnijcie sami!

Nasze zapytanie do gminy:

Mając na celu realizowanie interesu publicznego, na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
– wnoszę o udostępnienie informacji o wynagrodzeniu Pani Skarbnik z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy na stanowisku skarbnika gminy (w oświadczeniu nie ma poprawnej kwoty),
– wnoszę o udostępnienie informacji o nagrodach jakie zostały przyznane Pani Skarbnik od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2023 – każda nagroda oddzielnie z kwotą i celem (czyli ile i za co),
– wnoszę o udostępnienie informacji o delegacjach Pani Skarbnik w 2022 roku – data i miejsce delegacji.
Dlaczego o to zapytaliśmy?
Otóż dlatego, że kilku mieszkańców lub pracowników gminy nam o tym napisało. O nagrodach. Jeden mieszkaniec napisał o wykorzystywaniu podróży służbowych/delegacjach pracowników do sądu.
Być może zgłaszający miał błędne informacje ale to co dostaliśmy od Sekretarza Gminy ( wójt w szpitalu) zakrawa na śmieszność.
Cóż nam napisał sekretarz gminny?
Jakiś stek bzdur! W dodatku nie umieją zrobic edytowalnego pdf…
Dla gminy Solec nad Wisłą informacja o nagrodach Skarbnika to informacja przetworzona!!!!!!! I dla nich ujawnienie tego to nie jest interes publiczny!!!!   Absurd!!!
A co jest interesem publicznym według Waszych prawników (sekretarz jest chyba prawnikiem?)?
Co nam napisała Pani Sekretarz? Całość poniżej:
Pani sekretarz dostała od nas odpowiedź.
Wiadomość Pani Sekretarz jest z 18 lipca, odpowiedzieliśmy dopiero 7 sierpnia.
Czytajcie  i oceniajcie! Może macie jakieś uwagi, sugestie?

Szanowna Pani Sekretarz,

nie może mnie Pani wezwać do wskazania celu publicznego wnioskowanej
informacji i jednocześnie przedłużyć termin odpowiedzi do 2 miesięcy.
Ustawa kilka razy wskazuje termin przedłużający 14 dniowy i raz
przedłużenie do 2 miesięcy. NIe ma nigdzie terminu 7 dni.

Nie ma tu zastosowania art. 64 KPA bo nie wydaje Pani decyzji! Nie
jest to postępowanie administracyjne a swoiste wynikające z ustawy o
dostępie do informacji publicznej. Jeśli według Państwa jest to
informacja przetworzona a we wniosku nie wyszczególniłem interesu
publicznego to należało wydać decyzję odmowną w tym zakresie lub
skorzystać  z art. 14 ust. 2 ustawy (jeżeli informacja publiczna nie
może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku,
podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o
przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z
wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja
może być udostępniona niezwłocznie).

Charakter żądanej informacji publicznej wpływa nie tylko na prawo
dostępu do niej, ale również determinuje sposób rozpoznania sprawy.

Przepis art. 14 ust. 2 ustawy uzależnia możliwość uzyskania informacji
publicznej (zarówno informacji przetworzonej, jak i nieprzetworzonej)
od sposobu lub formy, w jakich wnioskodawca życzyłby sobie jej
udostępnienia.

Jednak w tym przypadku nie możemy mówić o informacji przetworzonej.
Jeśli nie mają Państwo akt osobowych w postaci elektronicznej to lista
nagród jest w części B akt osobowych papierowych (delegacje też).
Przepisanie ich to nie przetworzenie.
Dodatkowo jest lista płac która musi zawierać poszczególne składowe –
wydaje się niemożliwym, żebyście ją robili ręcznie, jednak nie wnikam.

W orzecznictwie wskazuje się, że takie czynności jak skopiowanie
dokumentów, czy też ich anonimizacja, nie świadczą o przetworzeniu
informacji (WSA w Krakowie w wyr. z dnia 24 października 2017 r.,
sygn. akt II SA/Kr 1070/17). A można właśnie tak zrobić. No chyba, że
dokumentów jest tysiące. Ale przecież tak nie jest.
Jednocześnie NSA w wyroku z 12 maja 2021 r. jednoznacznie stwierdził,
że informacje o nagrodach, wypłacanych pracownikom ze środków
publicznych, są informacją publiczną. Także żadnego interesu wykazywać
nie muszę.

W tej chwili, ponieważ nie odpowiedziałem w ciągu 7 dni (powinno być
14)  należałoby sprawę umorzyć lub odmówić wydania informacji. Tylko
jak wydać decyzję? (halo? pustka prawna, co zrobić? – redakcja)

Ponieważ uznaję wezwanie 7 dniowe za bezskuteczne (nie ma podstaw w
ustawie), interes wyjaśniłem, sposób realizacji wniosku wskazałem, to
pozostaje nam termin na udzielenie odpowiedzi kończący się w dniu 4
września 2023 roku. Jednak i tu błąd, ponieważ, termin ten nie jest na
pozyskanie informacji od wnioskowanego a umożliwienie urzędowi jej
sporządzenie w przypadku, jeśli 14 dni nie jest wystarczające. W
dodatku musi być uzasadnienie. Niby jest, jednak niezgodnie z ustawą.

Generalnie nie wiem czy mam złożyć skargę na bezczynność (co
potwierdził NSA w przypadku niepełnej odpowiedzi) czy czekać na
decyzję administracyjną. Czy po prostu Państwo odpowiecie jako
sprostowanie do informacji udzielonej w terminie.

Pozdrawiam:
Rafał Smaga

Ciąg Dalszy Nastąpi….

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?
18 Komentarzy

  1. Jezu i ci ludzie w urzędach muszą się zajmować takimi bzdurami bo jakiś idiota udaje że się zna na prawie ? Na psy schodzi ten kraj. Skopiował redaktorek parę wyroków wyssanych z kontekstu i błyszczy. Festiwal żenady trwa nadal na portalu.

  2. Brawo za odwagę publikacji… pani skarbnik się wybroni może 😂😂😂 […] Prawda to?
    A czy pani sekretarz ma aplikacje prawniczą? Czy bez prawa do wykonywania zawodu? Jak jest?

  3. Wstyd, informacja przetworzona to nie jest, widać że się tam na tym nie znają. I racja kpa nie ma tam zastosowania, skarżyć to do wsa

  4. Ludzie pani sekretarz jest tylko magistrem prawa, prawnikiem jest się po skończeniu jednej z kilku aplikacji lub uzyskaniu tytułu doktora. Magister jakich setki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.