Zmodernizują oświetlenie uliczne
Kolejne samorządy z Mazowsza otrzymają dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na działania związane z modernizacją oświetlenia. Łącznie, 289 740,00 zł trafi do trzech gmin z powiatu lipskiego.

Umowy z samorządami 5.12.2022 r. w starostwie powiatowym w Radomiu podpisał Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści, którzy zabiegali o przyznanie gminom dotacji minister Marek Suski i poseł Anna Kwiecień.

Dbając o środowisko naturalne równocześnie wspieramy samorządy, które mierzą się z konsekwencjami kryzysu energetycznego. Chodzi o to, żebyśmy oszczędzali energię, a z drugiej strony żebyśmy nie musieli gasić oświetlenia w naszych gminach. Wkrótce dzięki dotacjom z WFOŚIGW w Warszawie będziemy mogli cieszyć się nowoczesnym oświetleniem, które przyniesie również realne oszczędności samorządom.

 – mówił minister Marek Suski.

Pragnę podziękować WFOŚiGW w Warszawie za bardzo mądry program skrojony na trudne czas. Dziękuje również samorządom, które podjęły trud aplikowania o te środki. Na pewno tego oczekują mieszkańcy. Wasze zaangażowanie potwierdza, że dbacie o swoje gminy. Liczę, że Fundusz będzie kontynuował ten program i wspierał mazowieckie samorządy w modernizacji oświetlenia.

– wskazała poseł Anna Kwiecień.

Fundusz uruchomił program „Modernizacja Oświetlenia” w odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem energetycznym. Dzięki temu samorządy z województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 100 tys. zł na zadania ograniczające zużycie energii potrzebnej do oświetlenia ulic. Dotacje pokrywają do 90% kosztów przedsięwzięć ograniczających zużycie energii. Z programu mogą skorzystać tylko te gminy, które podpisały z Funduszem porozumienie w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”. W tym roku WFOŚiGW w Warszawie podpisze łącznie 97 umów na kwotę prawie 9 mln zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wychodzi naprzeciw samorządom, które zmagają się z wysokimi cenami energii elektrycznej. Przyznane dotacje na modernizację oświetlenia pozwolą na ograniczenie rachunków za energię już w tym roku. Bardzo dziękuje samorządom, które z nami współpracują w ramach programu „Czyste Powietrze”. To gminy najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców i są im w stanie skutecznie pomagać z naszym wsparciem

– mówił Marek Ryszka, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Środki pozyskane w ramach dotacji można przeznaczyć m.in. na: demontaż starych oraz zakup nowych źródeł i opraw światła, wymianę wysięgników lub słupów, a także modernizację systemu sterowania oświetleniem.

Gminy z powiatu lipskiego, które otrzymały dotacje:

  • Gmina Chotcza – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chotcza [koszt kwalifikowany: 100 000,00 zł; kwota dotacji: 90 000,00 zł].

 

  • Gmina Sienno – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sienno [koszt kwalifikowany: 110 823,00 zł; kwota dotacji: 99 740,00 zł].


  • Miasto i Gmina Lipsko – Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED [koszt kwalifikowany: 150 641,96 zł; kwota dotacji: 100 000,00 zł].

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu aktualnie trwa wymiana opraw na ul. Leśnej, ul. Czachowkiego, ul. Iłżeckiej, ul. Kilińskiego, ul. 1 Maja, ul. Soleckiej, ul. Małej, ul. Widok, ul. Przemysłowej, ul. Spacerowej, ul. Papiernia, ul. Stadionowej, ul. Armii Krajowej, ul. Słonecznej.

Więcej informacji TUTAJ.

Źródło: WFOŚiGW w Warszawie: UMiG w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.