Uruchomią lokalne połączenia autobusoweCzas czytania: 3 min.
Listen to this article

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski podpisał umowy z przedstawicielami samorządów z województwa mazowieckiego na objęcie w 2023 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na ich mocy samorządy te otrzymają dopłatę na uruchomienie połączeń lokalnych.

Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj podpisać umowy z samorządami w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dużo samorządów zdecydowało się na odtworzenie połączeń autobusowych, które ułatwią życie mieszkańcom wykluczonym komunikacyjnie. Od nowego roku, dzięki dofinansowaniom będą mogli Państwo realizować swoje plany przewozowe.

– powiedział Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Na mocy zawartych umów do przedstawicieli 3 samorządów z powiatu lipskiego trafi dopłata o łącznej wysokości 581 151,60 zł (środki te stworzą możliwość uruchomienia w sumie 16 lokalnych połączeń, o łącznej długości 280,6 km), z czego:

  • Do Gminy Chotcza trafi dopłata w wysokości 139 658,4 zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, ołącznej długości 47,6 km,
  • Do Gminy Lipsko trafi dopłata w wysokości 168 090 zł na uruchomienie 14 linii komunikacyjnych, ołącznej długości 191,80 km,
  • Do Gminy Solec na Wisłą trafi dopłata w wysokości 273 403,2 zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, ołącznej długości 41,2 km.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda zobowiązany jest dokonać „rankingu wniosków”poprzez nadanie im odpowiedniej punktacji.

Zgodnie z niektórymi przyjętymi kryteriami oceny wniosków, najwyżej ocenianymi są w rankingu wnioski organizatora m.in. z najmniejszą gęstością zaludnienia, z najniższym wskaźnikiem dochodów na jednego mieszkańca, największą długością linii komunikacyjnych, czy z największym udziałem dostosowanych przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Dodatkowo zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności: gminom, związkom międzygminnym, związkom powiatowo-gminnym, powiatom, związkom powiatów, województwom.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie; UMiG w Solcu nad Wisłą.

Catering Zacisze


 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.