Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania!Czas czytania: 2 min.

100% Radnych obecnych na Sesji Rady Powiatu w Lipsku 28 czerwca 2021 roku opowiedziało się za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu pod przewodnictwem Starosty – Sławomira Śmieciucha.

Radni udzielili również wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

W dniu 28 czerwca 2021 roku odbyła się sesja absolutoryjna, podczas której radni przyjęli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2020. Rada Powiatu Lipskiego jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie finansowe, w kompletny, rzetelny i przejrzysty sposób przedstawia wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu. Do sprawozdania nie ma żadnych uwag.

Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również Raport o stanie Powiatu Lipskiego w 2020 roku. Po debacie nad raportem Zarząd Powiatu uzyskał wotum zaufania.

Starosta Lipski serdecznie dziękuje za zaufanie https://qarshi.com/bokstaven-h/index.html , które po raz kolejny Rada Powiatu potwierdziła udzielając absolutorium Zarządowi Powiatu. Starosta podkreślił że efektywne działania na rzecz naszego powiatu były możliwe dzięki prężnej pracy 15-osobowej Rady, która w imieniu Zarządu reprezentuje samorząd powiatowy. Poprzez Radnych i wszystkich mieszkańców efekty tej pracy są dla nas wszystkich. Starosta zobowiązał się również do kontynuowania tych działań.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lipsku.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.