Zabytki z powiatu lipskiego z dofinansowaniem samorządu województwa!
W tym roku na remonty i konserwacje mazowieckich zabytków samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 12 mln zł.

W sumie uda się wyremontować aż 154 obiekty, z czego 30 w regionie radomskim. Z beneficjentami spotkali się dziś wicemarszałek Rafał Rajkowski i radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak i wręczyli im certyfikaty „Cenny zabytek Mazowsza”.  

Tegoroczny nabór cieszył się rekordowo dużym zainteresowaniem. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło aż 198 wniosków na łączną kwotę ponad 27 mln zł. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 166 z nich. Najwięcej wniosków zostało złożonych przez parafie oraz samorządy. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały aż 154 obiekty z całego Mazowsza.

Wśród nich znalazło się 30 obiektów z Radomia oraz powiatów białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego radomskiego i szydłowieckiego. Łączna wartość dotacji to blisko 1,6 mln zł. Wśród zadań znalazły się, m.in. remonty elewacji budynków mieszkalnych i kościołów, remonty więźby dachowej oraz prace konserwatorskie.

Obiekty ze wsparciem Mazowsza w regionie radomskim wylicza wicemarszałek Rafał Rajkowski.

W tym roku na liście dotacji aż 30 zabytków, w tym najwięcej z nich to obiekty sakralne. Udało się uzyskać wsparcie m.in. na prace, które będą prowadzone we wnętrzach świątyń. I tu możemy wymienić np. konserwację polichromii u ojców Bernardynów w Radomiu czy drewnianej chrzcielnicy z 1726 r. w kościele w Ciepielowie. Na pomoc Mazowsza mogą liczyć też Pionki, w których dzięki 110 tys. zł dotacji uda się wyremontować elementy elewacji zabytkowego budynku dawnego kasyna urzędniczego.

– dodaje wicemarszałek.

Ponadto w tym roku wsparcie z budżetu regionu pozwoli m.in. na remont konserwatorski zabytkowych pieców garncarskich w Iłży czy prace konserwatorsko-restauratorskie tabernakulum ołtarza głównego w kościele pw. Św. Mikołaja w Grabowcu oraz modernizacja instalacji elektrycznej w drewnianym kościele pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie (pow. białobrzeski).

Na zainteresowanie programem wsparcia zabytków zwracał uwagę radny województwa Leszek Przybytniak.

Duża liczba wniosków to dla nas sygnał, że ta pomoc jest potrzebna i oczekiwana. Dlatego jako radni województwa co roku przeznaczamy duże pieniądze na prace przy mazowieckich zabytkach. I muszę przyznać, że jej efekty są widoczne. To cieszy.

Dzięki pomocy z budżetu Mazowsza renowację przejdzie barokowy obraz „Ukrzyżowanie” z sanktuarium w Starej Błotnicy. Jak podkreśla ks. Piotr Urbanek, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP to już ostatni moment na przeprowadzenie konserwacji dzieła.

Obraz wymaga pilnych prac. Upływ czasu odcisnął na nim swoje piętno. Jestem bardzo zadowolony, że udało się uzyskać dotację, która pozwoli na uratowanie tego zabytkowego obrazu.

W tym roku środki z budżetu Mazowsza można było pozyskać m.in. na wykonanie dokumentacji, na podstawie której będą przeprowadzane prace, zabezpieczanie i odnowienie zabytków, modernizacje różnych instalacji czy zakup materiałów budowlanych.

Certyfikat „Cenny zabytek Mazowsza” przyznawany jest przez samorząd województwa mazowieckiego. Oznaczone nim zabytki to obiekty, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe dla naszego regionu znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne.

Lista beneficjentów z regionu radomskiego z dofinansowaniem z budżetu województwa mazowieckiego

Nazwa zadania Nazwa podmiotu Wartość dotacji
Dobieszyn, kościół parafialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, etap V: renowacja stolarki drzwiowej Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie 40 000,00 zł
Konserwacja polichromii w kaplicy Matki Bożej Anielskiej kościoła oo. Bernardynów w Radomiu – etap II Klasztor oo. Bernardynów w Radomiu 60 000,00 zł
Remont elewacji wschodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą Miasto i Gmina Solec nad Wisłą 50 000,00 zł
Konserwacja drewnianej chrzcielnicy z 1726 r. w kościele w Ciepielowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie 9 000,00 zł
Konserwacja ołtarza bocznego Matki Bożej z Dzieciątkiem w kościele w Sieciechowie – etap II Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Sieciechowie 30 000,00 zł
Konserwacja barokowego obrazu Ukrzyżowanie z sanktuarium w Starej Błotnicy Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Starej Błotnicy 6 000,00 zł
Remont elewacji kościoła pw. św. Zygmunta w Siennie – etap IV Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Zygmunta w Siennie 70 000,00 zł
Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Katarzyny w Wieniawie – II etap Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wieniawie 50 000,00 zł
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy wystroju ścian renesansowej kaplicy Kochanowskich w kościele farnym pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu – etap II Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu 70 000,00 zł
Odtworzenie – wymiana pokrycia dachowego wieży północnej w elewacji frontowej wraz z remontem więźby i jej zabezpieczeniem Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole 60 000,00 zł
Remont więźby i pokrycia dachu oficyny lewej – zachodniej w zabytkowym budynku mieszkalno-usługowym w Radomiu Małgorzata Drachal 60 000,00 zł
Przytyk-nekropolia Podlodowskich (XVI w.), kościół pw. Krzyża Świętego (XX w.), etap IV: remont sygnaturki Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Przytyku 50 000,00 zł
Roboty konserwatorskie na elewacji wschodniej oraz zachodniej kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Przysusze Parafia Rzymskokatolicka pw. św Jana Nepomucena w Przysusze 50 000,00 zł
Konserwacja rzeźby polichromowanej przedstawiającej Matkę Bożą z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego pw. Świętego Krzyża w Kozienicach Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Krzyża w Kozienicach 15 000,00 zł
Konserwacja elewacji kościoła pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie – etap I Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie 70 000,00 zł
Modernizacja instalacji elektrycznej w drewnianym kościele pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bukównie 80 000,00 zł
Konserwacja zabytkowego nagrobka Amelii Gosławskiej z cmentarza parafialnego w Kowali Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Wojciecha w Kowali
14 000,00 zł
Prace remontowo-konserwatorskie przy ścianach zewnętrznych z kamienia, naw bocznych – południowej i północnej oraz ściany szczytowej nad portykiem kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Chlewiskach – etap II ściany boczne Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Chlewiskach 40 000,00 zł
Remont konstrukcji więźby dachowej i sklepień w kościele pw. św. Stanisława w Cerekwi – etap II Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cerekwi 40 000,00 zł
Smogorzów, kaplica Najświętszego Sakramentu w kościele pw. Najświętszej Marii Panny (XVII w.): konserwacja estetyczna polichromii kopuły Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Smogorzowie 40 000,00 zł
Remont konserwatorski zabytkowego zespołu pieców garncarskich w Iłży Gmina Iłża 60 000,00 zł
Wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku misyjnym z 1839 r. w Brzózie gm. Głowaczów Gmina Głowaczów 18 000,00 zł
Wysokie Koło – kościól pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole (dawny klasztor dominikanów), etap IV: remont dachu wieży południowo-zachodniej wraz z jej elewacją Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole 160 000,00 zł
Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach przedstawiających Św. Zygmunta i Zygmunta Karola Radziwiłła z Zamku w Szydłowcu Gmina Szydłowiec 40 000,00 zł
Remont pokrycia dachowego oraz elementów elewacji zabytkowego budynku dawnego kasyna urzędniczego w Pionkach Gmina Miasto Pionki 110 000,00 zł
Konserwacja i restauracja ołtarza głównego: etap I, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w zespole dawnego klasztoru Ojców Benedyktynów w Opactwie Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opactwie 28 000,00 zł
Prace konserwatorsko-restauratorskie tabernakulum ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Mikołaja w Grabowcu Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Grabowcu 34 000,00 zł
Prace konserwatorskie zabytkowych, wapiennych wypraw tynkarskich i historycznych warstw malarskich ścian bocznych nawy głównej i prezbiterium kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Rzeczniowie Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rzeczniowie 90 000,00 zł
Remont tynków wewnętrznych wraz z robotami malarskimi w budynku kościoła pw. Św. Tekli w Tymienicy Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Tekli w Tymienicy Nowej 110 000,00 zł
Odtworzenie izolacji poziomej i pionowej oraz izolacja posadzki na gruncie w części podpiwniczonej zabytkowej kamienicy przy ul. Moniuszki 18 w Radomiu „ANRAD- TERMOMODERNIZACJA” Krzysztof Andruszkiewicz 40 000,00 zł

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*