Wyniki kontroli majonezów i musztardyCzas czytania: 4 min.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki przeprowadzonej w II kwartale 2023 r. planowej kontroli w zakresie jakości handlowej koncentratów spożywczych.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej koncentratów spożywczych, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklaracją producenta. Produktami priorytetowymi
były majonezy i sosy majonezowe oraz musztardy, w tym produkty oznakowane jako wegańskie (sosy i produkty „majonezopodobne” – nie zawierające jaja).

Skontrolowano łącznie 118 podmiotów, w tym: 84 sklepy oraz 34 producentów. Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 33 podmiotach (28,0 %), w tym: w 17 sklepach i u 16 producentów.

Cechy organoleptyczne

Kontrola cech organoleptycznych objęła 35 partii koncentratów spożywczych, w tym 14 partii w sklepach i 21 partii u producentów. W powyższym zakresie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Cechy fizykochemiczne

Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych 176 partii produktów, w tym 96 partii w sklepach i 80 partii u producentów, zakwestionowano 15 partii – 8,5% (6 w sklepach i 9 u producentów).

Na etapie sprzedaży detalicznej w 3 partiach majonezu wykryto zaniżoną procentową zawartość żółtka jaja kurzego, w 1 partii zawyżoną zawartość tłuszczu, a w 2 partiach musztardy zaniżoną zawartość cukrów w odniesieniu do deklaracji producentów zamieszczonych w oznakowaniu.

Na etapie produkcji w 3 partiach majonezu stwierdzono zawyżoną zawartość tłuszczu, a w 1 partii zaniżoną zawartość soli w odniesieniu do wartości deklarowanej w specyfikacji produktu oraz na opakowaniu. Z kolei wśród skontrolowanej musztardy zakwestionowano 2 partie z zaniżoną masą netto produktu, 1 partię z zaniżoną zawartością cukrów i zawyżoną zawartością soli, 1 partię z zaniżoną zawartością soli oraz 1 partię z zaniżoną zawartością tłuszczu w odniesieniu do deklaracji na opakowaniu.

Znakowanie

W zakresie znakowania sprawdzono 288 partii koncentratów spożywczych, w tym 203 partie w sklepach i 85 partii u producentów. Nieprawidłowości stwierdzono w 38 partiach (13,2%), w tym w 21 partiach w sklepach oraz w 17 partiach u producentów.

SPRZEDAŻ DETALICZNA

Na etapie sprzedaży detalicznej spośród 75 skontrolowanych partii majonezu zakwestionowano 9 partii (12%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: oznakowania wprowadzającego w błąd co do nazwy i składu produktu – brak podania procentowej zawartości żółtka jaja kurzego, tj. składnika zazwyczaj kojarzonego z nazwą „majonez” (3 partie), braku podania terminu przechowywania produktu po otwarciu (5 partii), nieprawidłowego oznakowania poprzez użycie nieprawidłowego określenia poprzedzającego datę minimalnej trwałości np. zastosowanie zwrotu: „należy” zamiast „najlepiej” spożyć przed lub jego brak (2 partie).

W przypadku majonezów bez jaj – vege na 7 skontrolowanych partii zostały zakwestionowane 4. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: oznakowania wprowadzającego w błąd co do nazwy i składu produktu – zastosowania w nazwie produktu określenia „majonez” przy jednoczesnym braku informacji o nieobecności lub zastąpieniu składnika charakterystycznego (4 partie), podania niewłaściwej nazwy kategorii zastosowanego składnika: „substancja stabilizująca” zamiast „stabilizator” (1 partia).

Jeżeli chodzi o sosy majonezowe, kontrolą objęto 42 partie, z których zakwestionowano 1 partię (2,4%) z powodu przekroczonej daty minimalnej trwałości.

Spośród skontrolowanych 79 partii musztard zakwestionowano 7 partii (8,9%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: oznakowania wprowadzającego w błąd co do nazwy i składu produktu: zastosowanie nieprawidłowej nazwy: „musztarda miodowa” sugerującej wykorzystanie miodu pszczelego, podczas gdy w składzie produktu znajduje się „miód sztuczny” (2 partie), braku wskazania procentowej zawartości składnika występującego w nazwie środka spożywczego – „musztarda z suszonymi pomidorami” (1 partia), braku precyzyjnego wskazania, w którym miejscu na opakowaniu podana została data minimalnej trwałości (3 partie), zamieszczenia obowiązkowych informacji na etykiecie (informacji o wartości odżywczej) przy użyciu czcionki o zbyt małym rozmiarze (poniżej 1,2 mm) (3 partie).

PRODUKCJA

Na etapie produkcji spośród 30 skontrolowanych partii majonezu zakwestionowano 2 partie (6,7%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: oznakowania wprowadzającego w błąd co do nazwy i składu produktu – braku podania procentowej zawartości żółtka jaja kurzego (2 partie).

W przypadku majonezów bez jaj – vege zostały zakwestionowane wszystkie 2 skontrolowane partie. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: oznakowania wprowadzającego w błąd co do nazwy i składu produktu: zastosowanie w nazwie produktu określenia „majonez” przy jednoczesnym braku informacji o nieobecności lub zastąpieniu składnika charakterystycznego (1 partia), podanie w wykazie składników nierzetelnej nazwy składnika: „zagęszczony sok z cytryny w proszku” (niepoprawna nazwa wskazana przez producenta preparatu złożonego z: maltodekstryny i soku z cytryny w proszku) (1 partia), brak w wykazie składników przy składniku „aromat” wyróżnienia substancji alergennej, z której on pochodził, tj. gorczycy (1 partia).

Nie została zakwestionowana żadna z 18 skontrolowanych partii sosów majonezowych.

Jeżeli chodzi o musztardy, kontrolą objęto 34 partie, z których zakwestionowano 13 partii (38,2%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: oznakowania wprowadzającego w błąd co do nazwy i składu, metod wytwarzania lub produkcji – wskazanie wykazu składników niezgodnie z malejącą kolejnością ich masy w chwili użycia przy wytwarzaniu danego produktu (2 partie), nieprawidłowości w zakresie danych identyfikacyjnych – brak wskazania pełnych danych podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze (w tym dane niezgodne z CEiDG lub KRS) (6 partii), podawania informacji o wartości odżywczej bez oznaczenia jednostek (3 partie).

Oznakowanie większości kwestionowanych partii koncentratów spożywczych niezależnie od etapu kontroli zawierało jednocześnie po kilka niezgodności.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.