Wyniki kontroli jakości handlowej wyrobów cukierniczych w I kw. 2024 rokuCzas czytania: 3 min.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki przeprowadzonej w I kw. 2024 r. planowej kontroli w zakresie jakości handlowej wyrobów cukierniczych.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów cukierniczych, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i deklarowanymi wymaganiami. Produktami priorytetowymi były wyroby czekoladowe, nadziewane i czekolady zawierające ciastka.

Kontrola była przeprowadzona u 44 producentów w I kwartale 2024 r. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 zakładach produkcyjnych (29,5 % skontrolowanych).

Cechy organoleptyczne

Kontrolą cech organoleptycznych objętych zostało 13 partii. Nie zakwestionowano żadnej partii wyrobów cukierniczych w tym zakresie.

Cechy fizykochemiczne

Kontrolą objęto 58 partii towarów, z czego zakwestionowano 5 partii (8,6%).
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły jedynie niewłaściwych poziomów parametrów w odniesieniu do deklaracji zawartej w wartości odżywczej, tj. kwestionowano zawyżoną zawartość cukrów oraz zawyżoną i zaniżoną zawartość tłuszczu. Dodatkowo w 1 partii czekolady mlecznej couverture (surowiec) stwierdzono zawyżoną zawartość suchej masy mlecznej w odniesieniu do deklaracji producenta.

Znakowanie

W zakresie znakowania sprawdzono 80 partii, z czego 21 zakwestionowano (26,3%).
Stwierdzono, m.in:

  • Nieprawidłowo podany skład, np. brak wskazania wszystkich składników używanych do produkcji (np. tłuszczu kakaowego) oraz podanie składników, które nie były wykorzystane do wytworzenia danego produktu, np. przypraw.
  • Podanie nazwy wyrobu gotowego wprowadzającej w błąd co do składu, tj. produkt posiadał nazwę „Czekolada mleczna truskawkowa”, podczas gdy w jej składzie, oprócz wsadu truskawkowego, znajdował się również zagęszczony przecier jabłkowy oraz masa mleczna.
  • Zastosowanie deklaracji „Naturalne składniki”, podczas gdy produkt zawierał m.in. emulgator i cukier.
  • Podanie niezgodnej ze stanem faktycznym dobrowolnej informacji dotyczącej kraju pochodzenia składnika, np. podano komunikat „wyprodukowana z (…) polskich truskawek”, podczas gdy używane truskawki pochodziły z Egiptu.
  • Brak wskazania miejsca pochodzenia podstawowego składnika, podczas gdy dobrowolnie podano na froncie opakowania określenie „Podkarpacka czekolada” oraz z tyłu opakowania umieszczono obrys mapy Polski ze wskazaniem punktu na terenie podkarpacia.
  • Nieuzasadnione wydłużenie daty minimalnej trwałości.
  • Brak procentowej zawartości składnika występującego w nazwie wyrobu i podkreślonego graficznie na etykiecie, np. orzechów, płatków róży.
  • Niższą od wymaganej wysokość cyfr i liter przy podawaniu ilości nominalnej produktu oraz obowiązkowych informacji, np. wykazu składników lub warunków przechowywania.
  • Nieprawidłowości w zakresie informacji o wartości odżywczej produktów, w tym dotyczące poziomów zawartości cukrów i tłuszczu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że oznakowanie skontrolowanych partii często zawierało jednocześnie kilka niezgodności.

Zastosowane sankcje

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, na podstawie przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, inspektorzy wydali 5 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne, 8 decyzji nakazujących poddanie artykułów zabiegom prawidłowego oznakowania, 1 decyzję w związku z odstąpieniem od wymierzenia kary pieniężnej ze względu na niską szkodliwość czynu.
Dodatkowo nałożyli 14 mandatów karnych oraz wydali 6 zaleceń pokontrolnych.
Ponadto przekazali do Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacje dotyczące m.in. wydłużonej daty minimalnej trwałości kontrolowanych produktów oraz do Okręgowego Urzędu Miar informację m.in. o nieaktualnych cechach legalizacji wag.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.