Wybudują turystyczny szlak pieszo-rowerowo-wodny?
Trwa postępowanie w sprawie zamówienia publicznego pn. „Rozwój turystyki i rekreacji Związku Gmin nad Iłżanką poprzez wybudowanie turystycznego szlaku pieszo-rowerowo-wodnego wraz z infrastrukturą”.

 

Zamawiający – Związek Gmin nad Iłżanką, Rynek 11, 27-100 Iłża informuje, iż prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu oraz jego ewentualne zmiany, jak również wszelkie dokumenty zamówienia (SWZ, wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem w tym opis przedmiotu zamówienia, oraz pozostałe dokumenty z prowadzonym postępowaniem zamieszczone są na stronie internetowej: TUTAJ.

 

Jak informuje Wójt Gminy Ciepielów, a zarazem Prezes Związku Gmin nad Iłżanką Artur Szewczyk, wybudowana zostanie nowoczesna sieć szlaków pieszo-rowerowo-wodnych pięciu gmin wchodzących w skład Związku: Iłża, Mirów, Kazanów, Ciepielów, Chotcza.

Wybudowane zostaną miejsca postojowe zapewniające rekreację, odpoczynek, obsługę rowerów, kajaków z wizualizacją historyczno-przyrodniczą Związku Gmin nad Iłżanką.

 

Dodatkowo w celu obsługi ruchu turystycznego, zakupione zostaną busy niskoemisyjne oraz urządzenia konserwujące szlaki turystyczne.

Związek Gmin nad Iłżanką z Programu Inwestycji Strategicznych na ten projekt otrzymał 3 543 750 zł [na rozwój turystyki i rekreacji].

Źródło: Urząd Gminy w Ciepielowie; Artur Szewczyk.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*