Wsparcie dla pracodawców i przedsiębiorców z powiatu lipskiego!Czas czytania: 2 min.

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku informuje, iż w 2021 r. w ramach Tarczy antykryzysowej realizuje formy wsparcia dla Pracodawców/Przedsiębiorców.

Formy wsparcia:

  1. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców(szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 048/3323659).
  2. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 048/3323659).
  3. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 048/3323659).
  4. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 048/3323658).
  5. niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 048/3323658).
  6. niskooprocentowana pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy (szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 048/3323658).
  7. dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 048/3323658).

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.