Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej w Powiecie Lipskim!Czas czytania: 2 min.
Listen to this article

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku w 2020 roku na realizację zadań z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz pomoc w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej związanej z COVID-19 przeznaczy łącznie środki w kwocie 13 404 300,00 zł.

Do dnia 23.07.2020 r., 1279 przedsiębiorców z Powiatu Lipskiego otrzymało wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej na łączną kwotę 6 622 812,86 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku wydatkował na ten cel – w ramach:

  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na kwotę 5 069 000,00 zł; umorzonych zostało 142 pożyczki (stan na dzień 23.07.2020 r.),
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw na kwotę 902 413,37 zł,
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej na kwotę 3 219,49 zł,
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych na kwotę 648 180,00 zł.

Pomoc przedsiębiorcom udzielana jest w sposób ciągły.

Pracodawców dotkniętych kryzysem w związku z wystąpieniem COVID-19, którzy jeszcze nie korzystali z dofinansowań oferowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej zapraszamy do składnia wniosków o pomoc.

Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku realizuje również wsparcie przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, finansowane w ramach środków Funduszu Pracy, rezerwy Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego – projekty „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lipskim (IV) oraz „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lipskim (III)”. Realizowane formy pomocy dla pracodawców oraz osób bezrobotnych to: szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, staże, środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, bon zasiedleniowy.

Szczegóły dotyczące wsparcia zarówno dla osób bezrobotnych jak i przedsiębiorców znajdziecie Państwo na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lipsku.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.