Uzbrojony mężczyzna wtargnął do Starostwa Powiatowego! Wziął zakładnika!
Powiatowe ćwiczenie obronne p.k. „POWIŚLE 2022.

W dniach 16-17 listopada br. na terenie powiatu lipskiego odbyło się powiatowe ćwiczenie obronne p.k. POWIŚLE 2022. Celem ćwiczenia, którym kierował Starosta Lipski, było sprawdzenie poziomu przygotowania kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz gmin powiatu lipskiego do realizacji zadań obronnych wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu.

W pierwszym dniu ćwiczenia, zostało sprawdzone funkcjonowanie systemów łączności oraz elementów rozwijanych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa tj. Systemu Stałych Dyżurów w ramach Stanowisk Kierowania ćwiczących jednostek organizacyjnych w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu. We współdziałaniu z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Radomiu, została przeprowadzona akcja kurierska w ramach mobilizacyjnego uzupełniania Sił Zbrojnych.

Na terenie każdej z gmin wystąpiła określona sytuacja kryzysowa, którą rozwiązywali ich szefowie, przy pomocy Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego.

W drugim dniu ćwiczenia zostały sprawdzone praktycznie procedury działań ratowniczych, przyjęte w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Podczas epizodu praktycznego ćwiczenia, przygotowanego przez Komendę Powiatową Policji oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, sprawdzane były działania służb ratowniczych związane z odbiciem zakładników z rąk terrorystów. Scenariusz tego epizodu realizowany był na terenie Starostwa Powiatowego w Lipsku. Akcja ratownicza prowadzona siłami Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego zawierała takie elementy jak: ewakuacja pracowników starostwa, odbicie zakładników, zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

W czwartek w godzinach przedpołudniowych, dyżurny lipskiej Policji otrzymał informację o wtargnięciu napastnika (agresywny mężczyzna – przyp. aut.) na teren budynku starostwa. Z relacji pracowników starostwa wynikało, że napastnik może być uzbrojony. Ponadto wziął jednego z pracowników za zakładnika. Nastąpiła ewakuacja osób z budynku. Na miejsce skierowano patrole Policji, które potwierdziły fakt pozbawienia wolności jednego z pracowników starostwa.

Natychmiast o zajściu zostały powiadomione służby ratownicze oraz podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie powiatu. Mundurowi zabezpieczyli teren a w tym czasie porywacz wyszedł z budynku z zakładnikiem, któremu udało się wymknąć. Wtedy następuje wymiana ognia między napastnikiem, a funkcjonariuszami. Napastnik został ranny i obezwładniony po czym ratownicy medyczni udzielili mu pomocy. Jakby tego było mało, w jednym z pomieszczeń doszło do pożaru, który ugasili będący na miejscu strażacy.

– czytamy na stronie lipskiej policji.

Końcowym elementem ćwiczenia była konferencja główna na której; Burmistrzowie, Wójtowie oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili kierownikowi ćwiczenia – Staroście, informacje ze stanu realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej praz działań ratowniczych prowadzonych po wystąpieniu sytuacji kryzysowych.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lipsku; KPP w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.