Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – szczegóły naboru wniosków.

Gmina Rzeczniów

W związku z planowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomieniem drugiego naboru wniosków o dofinansowanie utylizacji folii rolniczej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Wójt Gminy Rzeczniów zwraca się do wszystkich zainteresowanych o złożenie stosownych wniosków.

W ramach programu, rolnik może bezpłatnie oddać do odzysku lub unieszkodliwienia odpady pochodzące z działalności rolniczej takie jak:

 • folia rolnicza;
 • siatki i sznurki do owijania balotów;
 • opakowania po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym, zainteresowani proszeni są o złożenie stosownego wniosku wraz z informacją o uzyskanej pomocy de minimis w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie – punkt obsługi interesanta, do dnia 15 lutego 2023 roku.

Formularze wniosku i informacji do pobrania poniżej lub w siedzibie urzędu:

 • wniosek o udzielenie pomocy – TUTAJ.
 • informacja o otrzymanej pomocy publicznej – TUTAJ.

Gmina Ciepielów

Wójt Gminy Ciepielów ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach programu rolnik będzie mógł bezpłatnie oddać odpady pochodzące z działalności rolniczej tj. folia rolnicza, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowaniach po nawozach i typu Big Bag.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Ciepielów dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym, zainteresowani proszeni są o złożenie stosownego wniosku wraz z informacją o uzyskanej pomocy de minimis w Urzędzie Gminy w Ciepielowie do dnia 17.02.2023 r., pokój nr 9.

Formularze wniosków do pobrania poniżej lub w siedzibie urzędu:

 • wniosek – TUTAJ;
 • informacja o udzielonej pomocy de minimisTUTAJ.

Gmina Chotcza

W związku z uruchomieniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie utylizacji folii rolniczej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Wójt Gminy Chotcza zawiadamia zainteresowanych producentów rolnych/rolników z terenu gm. Chotcza o możliwości złożenia do Urzędu Gminy Chotcza informacji/wniosku o ilości  posiadanych odpadów w podziale na:

 • folia rolnicza (czarna, biała);
 • siatki i sznurki do owijania balotów;
 • opakowaniach po nawozach;
 • opakowania typu Big Bag.

W związku z powyższym, zainteresowani rolnicy proszeni są o złożenie stosownego wniosku wraz z informacją o uzyskanej pomocy de minimis w Urzędzie Gminy w Chotczy do dnia 17.02.2023r., na kancelarii Urzędu lub w pokoju nr 5.

Formularze wniosku oraz oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie dostępne są do pobrania w linkach poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy.

UWAGA!

Realizacja programu będzie możliwa wyłącznie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia złożonego przez Gminę wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozyskania przez Gminę Chotcza dofinansowania oraz wyłonienia firmy do odbioru utylizowanych odpadów.

W ramach programu utylizacji/unieszkodliwieniu będzie można oddać wyłącznie odpady wskazane powyżej.

Pliki do pobrania:

 • inwentaryzacja – TUTAJ;
 • oświadczenie – TUTAJ.

Źródło: UG w Rzeczniowie; UG w Ciepielowie; UG w Chotczy.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.