Szpital w Lipsku wzorową placówką medyczną
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zdobył tytuł „Wzorowa Placówka Medyczna” w ogólnopolskim konkursie kwalifikującym do grona najlepszych.

Niezależne gremium specjalistów z Forum Ekspertów oceniło placówkę w Lipsku i zdecydowało o przyznaniu certyfikatu.

Ocenie podlegała bieżąca działalność placówki, w tym między innymi: działalność medyczna, oferowane usługi rehabilitacyjne, pielęgniarskie i diagnostyczne, zrealizowane projekty inwestycyjne, obsługa pacjentów wraz z kadrą medyczną. Elementem oceny były również osiągnięcia i zmiany w działalności placówki w ostatnich latach oraz planowana działalność zmierzająca do dalszego rozwoju podmiotu.

Szpital regularnie stara się pozyskiwać dofinansowania na różnego rodzaju inwestycje prowadzone w placówce.

Nowoczesny sprzęt będący na wyposażeniu szpitala sprawia, że diagnostyka pacjentów prowadzona jest w profesjonalny sposób, z wykorzystaniem aktualnej wiedzy personelu. Szpital dysponując tak dobrze funkcjonującym zapleczem jest niemal samodzielny, a pacjenci nie muszą jeździć do innych placówek medycznych, aby przeprowadzić kompleksowo diagnostykę i podjąć leczenie.

Dnia 12.12.2022 r. w obecności Sławomira Śmieciucha – Starosty Lipskiego, Marii Węgrzeckiej – Wicestarosty Powiatu Lipskiego oraz przedstawiciela Rady Powiatu, Dyrektor szpitala – Maria Chmielnicka odebrała certyfikat „Wzorowa Placówka Medyczna”.

Certyfikat przyznany został szpitalowi na trzy lata.

Źródło: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku: Starostwo Powiatowe w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.