Prewencja wypadków na wsi – Bezpieczne Wakacje 2020!Czas czytania: 3 min.
Listen to this article

Czas wakacyjny to okres wzmożonych prac w gospodarstwach rolnych. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich ryzykownych sytuacji, przede wszystkim powinniśmy zminimalizować ryzyko. Jak wynika z danych KRUS-u w 2019 roku, w województwie mazowieckim odnotowano najwięcej uznanych wypadków przy pracy rolniczej.

Najczęstszą przyczyną wypadków zgłoszonych do KRUS w 2019 roku były „upadki osób” (4975), „uderzenia, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta” (1236), „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” (1222).

Żniwa to okres szczególnie wytężonej pracy, związanej z obsługą maszyn, sprzętu rolniczego, zbiorem i transportem płodów rolnych. Często prace trwają długo, wykonywane są w niesprzyjających warunkach, co doprowadza do zmęczenia i  utraty koncentracji, a tym samym do większego prawdopodobieństwa powstania wypadku. Ogromny wpływ na bezpieczeństwo ma również stan trzeźwości. Pamiętajmy, że pijąc alkohol podczas wykonywania prac, stwarzamy zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych osób!

Okres zbiorów niestety sprzyja także wzrostowi ilości wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń, często z udziałem dzieci, które pomagają w gospodarstwie przy pracach polowych.

Zabierając ze sobą w dzieci w pole, musimy zapewnić im właściwą opiekę!

Dzieci nie powinny kierować ciągnikami rolniczymi, co niestety ciągle zdarza się w gospodarstwach rolnych, szczególnie w okresach dużego spiętrzenia prac polowych i braku personelu do pomocy. Rodzice, odgrywają tu ogromną rolę, gdyż to oni dają przykład dzieciom, które je naśladują, zaś nieformalne przyzwolenie na obsługę maszyn rolniczych przez dzieci jest ogromnym zagrożeniem. Powinny być to jednak prace szczególnie starannie dobrane i wykonywane pod nadzorem dorosłych. Oprócz dzieci, rolnicy angażują także do pracy młodocianych, często nie zważając na wykaz prac wzbronionych młodocianym, który dotyczy m.in.: prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała, prac w obciążającym mikroklimacie, prac w hałasie i drganiach, prac na wysokości (powyżej 3 m), prac w narażeniu na szkodliwe działanie pyłów. Zabronione są także prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu (np. związane z ubojem).

Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych.

Oto kilka wskazówek, na które należy zwrócić uwagę przystępując do pracy w gospodarstwie:

  • Prawo zabrania osobom bez uprawnień kierować ciągnikiem lub kombajnem.
  • Dzieciom nie można powierzać samodzielnej obsługi ciągników i maszyn rolniczych.
  • Szerokie maszyny w drodze na pole należy transportować we właściwy, zalecony przez producenta sposób.
  • Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją bezpiecznej obsługi maszyny, maszyny muszą być sprawne technicznie.
  • Podczas pracy siewników i sadzarek nie należy przebywać w strefie działania maszyn. Przy zawieszaniu ciężkich maszyn uprawowych jakimi są siewniki i sadzarki, dozwolone jest stosowanie obciążników na przednią oś ciągnika w celu zapewnienia równowagi agregatu. Przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej siewników może być wykonywane tylko za pomocą łopatki. Zabronione jest wybieranie ziemniaków rękoma lub ich uzupełnianie w mechanizmach wysadzających sadzarek.
  • Wymiana podzespołów i elementów roboczych, naprawa, czyszczenie, konserwacja, wymiana lemieszy, może być wykonywana po ustabilizowaniu maszyny (urządzenia) za pomocą bezpiecznej podpory i wygaszeniu silnika ciągnika.
  • Podczas prac glebogryzarek, bron aktywnych i kosiarek rotacyjnych należy osłonić ruchome zespoły robocze oraz zachować bezpieczną odległość maszyny/urządzenia od innych osób. Przed przystąpieniem do pracy kosiarką rotacyjną należy sprawdzić stan osłon oraz prawidłowe umocowanie noży. Zanim zostanie uruchomiona trzeba upewnić się, że w odległości mniejszej niż 50 m nie znajduje się żadna inna osoba. Nie należy używać kosiarki w pobliżu zabudowań, na poboczach dróg, jeżeli nie jest zachowana
    ww. strefa bezpieczeństwa (istnieje możliwość pochwycenia przez zespoły robocze kamieni, grud ziemi lub urwania się noży i odrzucenia ich na wspomnianą odległość).
  • W czasie prac ze środkami ochrony roślin należy stosować się do instrukcji podanej na opakowaniu środka chemicznego. Konieczne jest używanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej. W pracach wiążących się z kontaktem ze środkami ochrony roślin nie powinny brać udziału dzieci, młodociani i kobiety w ciąży.

Wykonując prace w gospodarstwach rolnych, należy kierować się rozsądkiem i przewidywać skutki swojego postępowania. Nie każdego wypadku możemy uniknąć, ale wielu wypadkom możemy zapobiec, stosując się do zasad bezpieczeństwa. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie.

Źródło: WP KWP zs. w Radomiu.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.