Pożary traw, nieużytków i lasu – podsumowanie minionego weekendu!Czas czytania: 2 min.

Podczas weekendu na terenie powiatu lipskiego doszło do czternastu pożarów suchych traw na nieużytkach rolnych oraz lasu w miejscowości Podolany gm. Ciepielów.

W działaniach gaśniczych udział brały zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Lipska oraz Ochotnicze Straże Pożarne z: Solca nad Wisłą, Ciepielowa, Sienna, Długowoli, Maruszowa, Aleksandrowa Dużego, Krępy Kościelnej, Łazisk, Bąkowej, Bielan, Grabowca, Wólki Modrzejowej, Przedmieścia Bliższego, Boisk, Sadkowic, Płós, Pawliczki.

Przypominamy – wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też niedozwolone!

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.),

Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm.): „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”

Źródło: KP PSP w Lipsku.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam szukać nieprawidłowości

Nasza ankieta

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.