Oświadczenie majątkowe – Wójt ChotczyListen to this article
Czas czytania: 2 minut

Publikujemy oświadczenia majątkowe za 2022 rok. Dzisiaj Janusz Adam Witczak.

 

Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń?

Oświadczenie majątkowe składają radni, wójt, przewodniczący rady gminy zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca gminną osobą prawną i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Janusz Adam Witczak  – Wójt Gminy Chotcza.

Oszczędności – około 141 tysięcy.

Dom – 170 metrów – wójt wycenił go na 350 tysięcy a w 2021 roku to było ledwo 130 tysięcy. Jak te ceny nieruchomości szaleją…

 
Gospodarstwo rolne – nieco ponad 23 hektary – warte 600 tysięcy a w 2021 roku ledwie 210 tysięcy!

Przychód z gospodarstwa 30 tysięcy, dochód ledwie 10 tysięcy. Z 24 hektarów?

 

Samochód – trzy samochody i trzy ciągniki – bez podania wartości

Kredyty: brak

Dochód: 219 tysięcy 149,10 zł brutto – Najmniejsza gmina i mniejsze zarobki? Cóż to jest 20 – 30 tysięcy różnicy…

 
To jest jedno z lepiej i czytelniej wypełnionych oświadczeń!

 

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych.

  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 zł.

  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
Ustawa nie definiuje pojęcia dochodu, co oznacza, że posługuje się nim w sensie, jaki nadają mu przepisy prawa podatkowego.  Według art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

 

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
1 Komentarz

  1. Autor szuka sensacji bo ktoś zarobił więcej niż najniższa krajowa bo jeśli Rafałek zarobił 2400 netto to każdy kto zarobił więcej to złodziej, oszust i pisowiec. Wieź się ogarnij i zastanów się co piszesz redaktorku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.