Obóz pracy w Solcu nad Wisłą – zeznania świadkaCzas czytania: 2 min.
Listen to this article

JAN SZYMANOWSKI

KWESTIONARIUSZ O OBOZACH

Miejscowość: Solec nad Wisłą
Gmina: Solec nad Wisłą
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Nazwa obozu:

Obóz karny – Straflager.

2. Położenie obozu:

Solec n. Wisłą. W budynku gimnazjum.

3. Rozmiary obozu:

Od 120 do 130 osób w jednym budynku.

4. Data założenia obozu:

1 czerwca 1942 r.

5. Data likwidacji obozu:

31 października 1942 r., zlikwidowany przez partyzantów polskich przez rozbrojenie.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski?

Polacy – junacy.

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy, jacy (czy byli Żydzi z zagranicy?)? Ilu?

Nie.

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu?

125 osób.

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas istnienia?

250 osób.

10. Co się stało z więźniami podczas likwidacji obozu?

Jedni poszli do swych domów, a drudzy poszli z partyzantami.

11. Czy więźniowie pracowali w obozie, jaką pracę wykonywali, jakie były warsztaty pracy?

Wozili ziemię taczkami przy budowie wałów nad Wisłą w Boiskach, gm. Solec.

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem, jaką pracę wykonywali, gdzie?

Wozili ziemię taczkami przy budowie wału nad Wisłą w Boiskach, gminy Solec.

13. Jak odżywiano więźniów?

Czarna kawa niesłodzona i czarny chleb 10 deko.

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital?

Nie było.

15. Czy w obozie były epidemie, jakie?

Czerwonka.

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie?

Paru junaków zmarło.

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie, poza obozem, w jaki sposób?

Przy budowie wału zabito czterech junaków, ponadto bito i znęcano się nad junakami w czasie pracy, jak i w budynku koszarowym.

18. Czy zwłoki niszczono, jak, gdzie?

Zwłoki rodzina zabierała i chowała na miejscowym cmentarzu.

19. Czy w obozie było krematorium?

Nie.

20. Czy ustalono, gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych i zmarłych (podać miejsce)?

Pochowani na cmentarzu w Solcu nad Wisłą.

21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu?

Nie ma nic prócz budynku gimnazjum, w którym mieścił się obóz.

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (dokumenty, rzeczy po zamordowanych i temu podobne), jakie, gdzie się znajdują, czy zostały zabezpieczone?

Nie pozostały żadne.

23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie (podać)?

Sierpiński z Górnej Chotczy, Tomaszewski z Radomia i innych, których nazwisk nie zna się.

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy (podać nazwiska, szarże)?

Komendant obozu Plommer, Zaryczny, Papiesz, Kubicki – Sonderdienst.

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Solec Szymanowskiego Jana wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.

Aktotwórca
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Radomiu (Dowiedz się więcej)
Tytuł teczki
Dokumenty Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Radomiu-Ekspozytura Iłża z lat 1945-1949. Kroniki zbrodni hitlerowskich popełnionych na terenie gminy Krzyżanowice (pow. Łaziska). Wykazy pomordowanych, kwestionariusze osobowe o egzekucjach, korespondencja w sprawach organizacycjnych Ekspozytury]
Numery stron
68-69
Instytucja udostępniająca
Instytut Pamięci Narodowej
Sygnatura instytucji udostępniającej
IPN GK 179/6

 

Źródło.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.