Obóz pracy w Woli Soleckiej – zeznania świadkaCzas czytania: 2 min.
Listen to this article

JAN SZYMANOWSKI

KWESTIONARIUSZ O OBOZACH

Miejscowość: Wola Solecka
Gmina: Solec
Powiat: iłżecki
Województwo: kieleckie

1. Nazwa obozu:

Obóz pracy – Arbeitslager.

2. Położenie obozu:

Wola Solecka, gmina Solec.

3. Rozmiary obozu:

Szkoła powszechna z ogrodzeniem.

4. Data założenia obozu:

5 sierpnia 1944 r.

5. Data likwidacji obozu:

13 stycznia 1945 r.

6. Czy w obozie byli wyłącznie Polacy, czy wyłącznie Żydzi z Polski, czy Polacy i Żydzi z Polski?

Polacy.

7. Czy w obozie byli cudzoziemcy? Jacy (czy byli Żydzi z zagranicy)? Ilu?

Jeden Czech.

8. Jaki był przeciętny stan zaludnienia obozu?

Około 500 osób.

9. Ile osób przeszło przez obóz podczas istnienia?

3000 osób.

10. Co się stało z więźniami podczas likwidacji obozu?

Część uciekło, a część na zachód wywieźli Niemcy.

11. Czy więźniowie pracowali w obozie, jaką pracę wykonywali, jakie były warsztaty pracy?

Kopali rowy strzeleckie w nocy przy froncie.

12. Czy więźniowie pracowali poza obozem, jaką pracę wykonywali, gdzie?

Jak wyżej.

13. Jak odżywiano więźniów?

Czarna kawa, zupa kartoflana i chleb.

14. Czy w obozie była izba chorych, szpital?

Nie.

15. Czy w obozie były epidemie, jakie?

Czerwonka.

16. Czy są dane o śmiertelności w obozie?

Tak.

17. Czy odbywały się egzekucje w obozie, poza obozem, w jaki sposób?

Znęcali się nad robotnikami w obozie i zabili 6 osób.

18. Czy zwłoki niszczono, jak, gdzie?

Zwłoki zakopywano.

19. Czy w obozie było krematorium?

Nie.

20. Czy ustalono, gdzie zostały pochowane zwłoki zamordowanych i zmarłych (podać miejsce)?

Na cmentarzu w Solcu n. Wisłą.

21. Jaki jest obecnie stan obozu, co zostało zniszczone, co znajduje się na miejscu obozu?

Prócz budynku, w którym mieścił się obóz, nie ma nic więcej.

22. Czy zachowały się z obozu jakieś dowody rzeczowe (dokumenty, rzeczy po zamordowanych i temu podobne), jakie, gdzie się znajdują, czy zostały zabezpieczone?

Nie ma.

23. Czy znane są nazwiska i ewentualne adresy osób, które więziono w obozie (podać)?

Z gminy Solec i innych gmin.

24. Czy znane są nazwiska Niemców, kierownika obozu i innych funkcjonariuszy (podać nazwiska, szarże)?

Nieznane nazwiska.

Dnia 1 października 1945 r. treść powyższego kwestionariusza została potwierdzona protokolarnie przez wójta gminy Solec Szymanowskiego Jana wobec Sądu Grodzkiego w Lipsku n. Wisłą.

 

Aktotwórca
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Radomiu (Dowiedz się więcej)
Tytuł teczki
Dokumenty Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Radomiu-Ekspozytura Iłża z lat 1945-1949. Kroniki zbrodni hitlerowskich popełnionych na terenie gminy Krzyżanowice (pow. Łaziska). Wykazy pomordowanych, kwestionariusze osobowe o egzekucjach, korespondencja w sprawach organizacycjnych Ekspozytury]
Numery stron
72-73
Instytucja udostępniająca
Instytut Pamięci Narodowej

Orginał.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.