Na terenie gminy powstaną nowe wsie?
Protokół z konsultacji w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Kostusin, Konstantynów, Sewerynów oraz Daniszów.

 

W dniu 21 marca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko […] ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Helenów, Leopoldów, Lucjanów i Walentynów w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Kostusin, Konstantynów, Sewerynów i Daniszów z części miejscowości na wieś.

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko ws. zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Kostusin stanowiącej część miejscowości Helenów, Konstantynów stanowiącej część miejscowości Leopoldów, Sewerynów stanowiącej część miejscowości Lucjanów oraz Daniszów stanowiącej część miejscowości Walentynów.

 

Konsultacje społeczne skierowane były do wszystkich mieszkańców sołectwa Helenów, Leopoldów, Lucjanów i Walentynów w gm. Lipsko. Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach 13 i 14 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało opublikowane na stronach internetowych Miasta i Gminy Lipsko, w tym na stronie BIP oraz mediach społecznościowych Miasta i Gminy Lipsko.

 

My też publikowaliśmy… :]

Gmina Lipsko z nowymi wsiami?

Ogłoszenie o konsultacjach zostało również wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko oraz tablicach informacyjnych w sołectwie Helenów, Leopoldów, Lucjanów i Walentynów. O ogłoszeniu konsultacji zostali również powiadomieni sołtysi ww. sołectw, jak również Radni Rady Miejskiej, którym podlegają powyższe obszary.

Konsultacje społeczne prowadzone były w ramach spotkań z mieszkańcami na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

W ankiecie, którą otrzymali mieszkańcy podczas spotkania, mieli do wyboru opowiedzenia się za jedną z opcji:

Dla mieszkańców sołectwa Helenów:

  1. Jestem za zmianą rodzaju miejscowości Kostusin ustalonej urzędowo jako część miejscowości Helenów na Kostusin rodzaj miejscowości wieś.

lub

  1. Jestem za przyłączeniem miejscowości Kostusin ustalonej urzędowo jako część miejscowości Helenów do miejscowości nadrzędnej – Helenów.

 

Dla mieszkańców sołectwa Leopoldów:

  1. Jestem za zmianą rodzaju miejscowości Konstantynów ustalonej urzędowo jako część miejscowości Leopoldów na Konstatynów rodzaj miejscowości wieś.

lub

  1. Jestem za przyłączeniem miejscowości Konstantynów ustalonej urzędowo jako część miejscowości Leopoldów do miejscowości nadrzędnej – Leopoldów.

 

Dla mieszkańców sołectwa Lucjanów:

  1. Jestem za zmianą rodzaju miejscowości Sewerynów ustalonej urzędowo jako część miejscowości Lucjanów na Sewerynów rodzaj miejscowości wieś.

lub

  1. Jestem za przyłączeniem miejscowości Sewerynów ustalonej urzędowo jako część miejscowości Lucjanów do miejscowości nadrzędnej – Lucjanów.

 

Dla mieszkańców sołectwa Walentynów:

  1. Jestem za zmianą rodzaju miejscowości Daniszów ustalonej urzędowo jako część miejscowości Walentynów na Daniszów rodzaj miejscowości wieś.

lub

  1. Jestem za przyłączeniem miejscowości Daniszów ustalonej urzędowo jako część miejscowości Walentynów do miejscowości nadrzędnej – Walentynów.

 

Dnia 13 i 14 kwietnia na konsultacje społeczne stawiło się troje z mieszkańców sołectwa Helenów oraz Radna Rady Miejskiej, troje z sołectwa Leopoldów, ośmioro z sołectwa Lucjanów i żadna osoba z sołectwa Walentynów.

W ramach konsultacji w sołectwie Helenów zostało złożone 3 ankiety, sołectwie Leopoldów 3 ankiety, zaś w sołectwie Lucjanów 8 ankiet. Na wszystkich złożonych ankietach mieszkańcy zaznaczyli pierwszą opcję.

Należy w związku z tym uznać, że mieszkańcy biorący udział w konsultacjach opowiedzieli się za zmianą urzędowego rodzaju miejscowości Kostusin ustalonej jako część miejscowości Helenów na Kostusin rodzaj miejskości wieś, Konstantynów ustalonej jako część miejscowości Leopoldów na Konstantynów rodzaj miejscowości wieś oraz Sewerynów ustalonej jako część miejscowości Lucjanów na Sewerynów rodzaj miejscowości wieś.

Więcej informacji TUTAJ.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*