Łamanie prawa przez kierujących w lasach, parkach narodowych i rezerwatach przyrody!Czas czytania: 3 min.
Listen to this article

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi.

Ponadto dozwolony jest także drogami leśnymi, jednak tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb, jak również rowerzystów.

Ponadto z uwagi min. na występujące duże zagrożenie pożarowe, zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanu w lasach są wprowadzane okresowe lub stałe zakazy wstępu. Lasy objęte takimi zakazami są oznaczone tablicami z napisem „zakaz wstępu” z jednoczesnym wskazaniem przyczyny i terminu odwołania zakazu.

Co do zasady dopuszczone do ruchu niepubliczne drogi leśne powinny być wyraźnie oznakowane, że są udostępnione do ruchu pojazdów. Natomiast w przypadku braku wyraźnego oznakowania, albo jeśli z występującego oznakowania nie wynika wprost, iż droga ta jest dostępna do ruchu publicznego, należy stosować zasadę „domniemania zakazu wjazdu” na taką drogę leśną. Ponadto należy pamiętać, że zakaz wjazdu do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem, oprócz dróg publicznych oraz prawidłowo oznakowanych niepublicznych dróg leśnych dopuszczonych do ruchu, obowiązuje przez cały rok, a nie tylko w okresie, gdy wystąpi np. zagrożenie pożarem. Jednocześnie otwarty szlaban ustawiony na drodze wjazdowej do lasu nie oznacza, że tą drogą można wjechać pomimo braku oznakowania drogowskazem dopuszczającym ruch po tej drodze.

Podobnie wygląda sytuacja na obszarach objętych ochroną, jakimi są parki narodowe oraz rezerwaty przyrody, gdzie ruch pojazdów, poza drogami publicznymi oraz drogami wskazanymi – wyznaczonymi do tego celu, jest zabroniony. Ponadto na obszarach tych zakazany jest także m.in. ruch pieszy, rowerowy i jazda konna wierzchem, z wyjątkiem szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Powyższe zasady dotyczące wjazdu lub wejścia na tereny parków narodowych lub rezerwatów przyrody zostały określone w art. 15 ustawy o ochronie przyrody.

Za łamanie prawa przez kierujących pojazdami (w tym pojazdami typu quad/cross/offroad) w lasach, parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.

Źródło: KPP w Lipsku.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.