Wójt Gminy Rzeczniów z wotum zaufania i absolutorium!Czas czytania: 2 min.

We wtorek 30 czerwca odbyła się Sesja Absolutoryjna Rady Gminy Rzeczniów.

Po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, Radni Gminy Rzeczniów jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Rzeczniów Karolowi Burkowi.

Podczas sesji odbyła się również debata, dotycząca „Raportu o stanie Gminy”. Dane i informacje przedstawione w raporcie przekonały radnych, którzy w głosowaniu udzielili Wójtowi wotum zaufania.

Wójt Gminy Rzeczniów Karol Burek podziękował Radnym, Sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podległych za dobrą współpracę i życzliwość oraz chęć udziału i włączenie się w życie społeczne środowiska gminy. Podziękował również za dobrą wolę i uczestnictwo w procesie zmian zachodzących w Gminie Rzeczniów.

Źródło: Urząd Gminy w Rzeczniowie.

Nasz sondaż. Zagłosuj

Tak z ciekawości pytanie :)
Czy wybralibyście twórcę i naczelnego MojeLipsko.info na swojego wójta/burmistrza?

wspieraj nas cyklicznie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.