Kryzys demograficzny w Lipsku – dodatek wiejski dla nauczycieliCzas czytania: 2 min.

Kryzys demograficzny w Lipsku, osiągnął nowy punkt krytyczny, gdy liczba ludności spadła poniżej 5000 mieszkańców. To dramatyczne zmniejszenie populacji ma daleko idące konsekwencje, w tym konieczność wypłacania dziesiątkom nauczycieli dodatku wiejskiego.

Dodatek ten jest przyznawany nauczycielom pracującym w miejscowościach poniżej określonej liczby mieszkańców, co ma na celu zrekompensowanie trudniejszych warunków pracy i życia na wsi.

Sprawdź POLECANE teksty MojeLipsko.info.

Pytanie, czy miasto i powiat mają wystarczające środki finansowe, aby poradzić sobie z tym kryzysem, jest skomplikowane.

4 948 – tyle wynosi liczba ludności według GUS na 21 grudnia 2023 roku.

Jeszcze rok temu liczba ta przekraczała 5 tysięcy osób. Teraz jest 95 osób mniej.

W 2001 roku liczba ta przekraczała 6 tysięcy.

Lawinowy spadek daje się zauważyć od 2015 roku, kiedy to liczba ludności wynosiła ponad 5 tysięcy 700 osób.

Lipsko zajmuje trzecią pozycję w rankingu miast z największym odsetkiem wdów/wdowców. Co ciekawe Ciepielów, Sienno, Rzeczniów i Solec zajmują sąsiednie pozycje.

Lipsko zajmuje też 21 pozycję w rankingu najstarszych mieszkańców i 34 pozycję w rankingu największej ilości osób w wieku poprodukcyjnym.

Komu przysługuje dodatek wiejski – 3 warunki w Karcie Nauczyciela

Nauczycielowi przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego (nazywany dodatkiem wiejskim), jeżeli spełnia on następujące warunki:

  • być zatrudnionym na terenach wiejskich lub w mieście do 5000 mieszkańców,
  • posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
  • w wymiarze co najmniej połowy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (art. 54 ust. 5, art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela).

Uratuj Lipsko, zamelduj się!

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

7 Komentarzy

  1. A może zlikwidować gminy i stworzyć jedną gminę na terenie całego powiatu. Powiat zaś może być w Radomiu. jakie byłyby oszczędności

  2. Nauczyciele w szkole średniej w Lipsku, odkąd istnieje placówka, uczyli w ponad 80 procentach młodzież pochodzącą z wiejskich gmin powiatu lipskiego.
    Zabranie im zatem dodatku wiejskiego prawie 30 lat temu było dla nich bardzo krzywdzące. Niestety władze UG w Lipsku stosują swoje pomiary liczebności mieszkańców miasta, ignorując od kilku miesięcy dane podawane przez GUS.

  3. To oznaczałoby, że każdy urząd może stosować swoje pomiary, aby uniknąć respektowania prawa, bo urząd centralny administracji rządowej ,,się nie zna”, albo myli. Ciekawe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.