Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ściekówListen to this article
Czas czytania: 2 minut

Gmina Ciepielów  rozpoczyna cykl kontroli właścicieli nieruchomości dotyczący zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w Ciepielowie celem okazania:

– zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,

– dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT, potwierdzenia). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie od dnia 09 sierpnia 2023 r. rozpoczną kontrole nieruchomości w tym zakresie. Zgodnie z zapisem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów (Uchwała Nr XXXV/196/2021 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 listopada 2021 roku, Dz.U. Woj. Mazowieckiego 2021r., poz. 11032) właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń gromadzących nieczystości ciekłe, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości (ze zbiorników bezodpływowych co najmniej dwa razy w roku, a opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata).

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Wójta Gminy Ciepielów. Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są n/w przedsiębiorstwa:

1. SGR w Kazanowie,  ul. Zwoleńska 19, 26-713 Kazanów, tel. 501 057 230

2. WC SERWIS SP. Z O.O., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze, tel. 801 133 088

3. KPS PARTNERS SP. Z O.O., ul. Twarda 4/341, 00-105 Warszawa, tel. 726 220 193

4. ZUK W LIPSKU SP. Z O.O., ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko, tel. 48 378 00 79

5. PUH TOM T. ZIELIŃSKI, Huta 30, 27-300 Lipsko, tel. 502 588 367

6. P.P.U.H. PASIEKO L. Czerwonka, Dąbrowa 31, 27-310 Ciepielów, tel. 602 113 890

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli w Urzędzie zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r., poz. 2519 ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny.

 Ankieta – zbiorniki bezodpływowe

 

 

Zagłosuj w naszej ankiecie dotyczącej zarobków!

Porównanie zarobków wójtów, burmistrzów i starosty
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.