Efektywność działania policji w zakresie ujawniania popełnionych wykroczeńCzas czytania: 2 min.

SPRAWOZDANIE

o stanie bezpieczeństwa i porządku

publicznego na terenie działania

Komendy Powiatowej Policji w Lipsku

za  2023 rok.

Efektywność działania w zakresie ujawniania popełnionych wykroczeń:

 

Policjanci na terenie powiatu lipskiego ujawnili 10636 wykroczeń w tym 1488 wykroczeń uciążliwych społecznie.

 Art51 § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art51 § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Art. 119.  Kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej.
Art. 124. Umyślne niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy
Art.  143.  Utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego.Analizując rok 2023 do roku 2022 nastąpił wzrost ogólnej liczby  wykroczeń w tym również wykroczeń uciążliwych społecznie.

W ramach prowadzonych działań realizowano zadania związane ze zwalczaniem wykroczeń, a zwłaszcza uciążliwych społecznie z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwko mieniu oraz zakłócenia porządku publicznego. Działania te przyczyniły się do ujawnienia dużej liczby wykroczeń w tych kategoriach.

Do służby patrolowej i obchodowej skierowano 4594 policjantów, gdzie 8 godzin pracy policjanta liczone jest jako jedna służba. 

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.