Dofinansowanie inwestycji gminnych w Powiecie Lipskim – „MIAS MAZOWSZE 2020”!
Sejmik Województwa Mazowieckiego 23 czerwca 2020 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Uchwałą tą, władze Mazowsza przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2020” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.

BENEFICJENT NAZWA ZADANIA KWOTA POMOCY FINANSOWEJ
Chotcza Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Gniazdków 10 000,00 zł
Chotcza Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Karolów 10 000,00 zł
Chotcza Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Jarentowskie Pole 10 000,00 zł
Chotcza Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zamontowanie radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Chotcza-Józefów 10 000,00 zł
Chotcza Wykonanie placu zabaw w miejscowości Chotcza Górna 10 000,00 zł
Ciepielów Budowa miejsca pamięci narodowej w miejscowości Chotyze 10 000,00 zł
Ciepielów Budowa miejsca spotkań i rekreacji oraz placu zabaw we wsi Anusin 10 000,00 zł
Ciepielów Budowa placu zabaw we wsi Antoniów 10 000,00 zł
Ciepielów Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska we wsi Bąkowa 10 000,00 zł
Ciepielów Budowa placu zabaw we wsi Bielany 10 000,00 zł
Lipsko Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie 10 000,00 zł
Lipsko Ocieplenie budynku i wymiana orynnowania Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Soleckiej Pierwszej 10 000,00 zł
Lipsko Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Katarzynowie 10 000,00 zł
Lipsko Promocja twórczości folklorystycznej i innej twórczości kulturalnej Koła Gospodyń Wiejskich z Szymanowa na zakup 10 strojów damskich ludowych 10 000,00 zł
Rzeczniów Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Modrzejowej 10 000,00 zł
Rzeczniów Doposażenie świetlicy wiejskiej w Marianowie 10 000,00 zł
Rzeczniów Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Grechowie 10 000,00 zł
Rzeczniów Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jelance 10 000,00 zł
Rzeczniów Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Płósach 10 000,00 zł
Sienno Budowa placu zabaw dla sołectwa Tarnówek 10 000,00 zł
Sienno Budowa siłowni zewnętrznej dla sołectwa Wyględów 10 000,00 zł
Sienno Budowa placu zabaw przy świetlico-remizie w Aleksandrowie Dużym 10 000,00 zł
Sienno Budowa altany dla sołectwa Eugeniów 10 000,00 zł
Sienno Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowiskach Pierwszych 10 000,00 zł
Solec nad Wisłą Budowa placu zabaw w miejscowości Zemborzyn Pierwszy 10 000,00 zł
Solec nad Wisłą Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zemborzynie Drugim 10 000,00 zł
Solec nad Wisłą Modernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Słuszczyn wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 10 000,00 zł
Solec nad Wisłą Budowa placu zabaw w miejscowości Sadkowice 10 000,00 zł
Solec nad Wisłą Budowa drewnianej altany w miejscowości Kolonia Nadwiślańska 10 000,00 zł

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*