Biblioteki szkolne powoli umierająCzas czytania: 2 min.

Biblioteki szkolne powoli umierają. Za sprawą organów prowadzących szkoły, gmin i powiatu, które akceptują arkusze organizacyjne otrzymane od dyrektorów.

Do 1 stycznia 1999 r. liczba uczniów, na których przysługiwał etat nauczyciela bibliotekarza, była uregulowana odgórnie (zarządzenie MEN z 4 czerwca 1997 r.). Normy te przestały być jednak wiążące z 1 stycznia 1999 r. (art. 38 pkt 6 ustawy z 24 lipca 1998 r.). Od 1 stycznia 1999 r. nie obowiązują już żadne normy dotyczące zasad ustalania liczby etatów nauczycieli bibliotekarzy w szkole.

Decyzja w tym zakresie należy do organów prowadzących szkoły, które robią to w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół, które zawierają informacje m.in. na temat liczby zatrudnianych nauczycieli. Niektóre organy prowadzące nadal stosują normy wynikające z nieobowiązującego już zarządzenia MEN.

Kiedyś na 300 uczniów był 1 etat, dzisiaj organ prowadzący może dowolnie ustalić liczbę uczniów. Może nawet etat bibliotekarza zlikwidować.

A uczniów w szkołach coraz mniej.

Jest dużo gmin, które nadal stosują stare zasady, niestety nie u nas.

Etat bibliotekarza to 30 godzin, nie lekcyjnych, lecz pełne 60 minut.

Ograniczenie go powoduje problemy, na które rzadko reagują lokalne struktury ZNP.

Kiedy bibliotekarz jest dostępny tylko przez kilka godzin w tygodniu, uczniowie mają mniej okazji do korzystania z biblioteki. To oznacza mniej czasu na wypożyczanie książek.

Efektywne zarządzanie zbiorami bibliotecznymi wymaga czasu. Bibliotekarze muszą katalogować nowe książki, konserwować zbiory i usuwać uszkodzone lub przestarzałe materiały. Ograniczone godziny pracy sprawiają, że te zadania stają się trudniejsze do wykonania.

W rezultacie wszystkich tych ograniczeń spada ogólna jakość usług świadczonych przez biblioteki szkolne. Uczniowie i nauczyciele mogą być mniej zadowoleni z dostępnych zasobów i wsparcia, co dodatkowo zniechęca do korzystania z biblioteki.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.