Artystycznie stwórz pszczołę!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu LGD do udziału w 2 edycji konkursu plastycznego „Pszczoły – nasze życie”.

Celem konkursu jest:

  • Rozwijanie zainteresowania ogólnie rozumianą tematyką pszczelarską.
  • Popularyzacja wiedzy na temat roli pszczół w ekosystemie oraz zagrożeń wynikających ze zmniejszania ich populacji.
  • Kreowanie postaw odpowiedzialności człowieka za przyszłość Ziemi.
  • Kształtowanie wrażliwości na bioróżnorodność przyrody ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczół w jej funkcjonowaniu.
  • Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych.
  • Motywowanie uczniów do rozwijania pasji ekologicznych i artystycznych.
  • Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
  • Zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnej postawy wobec przyrody.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora lub przesyłać pocztą/ kurierem w terminie od 10 maja do dnia 20 czerwca 2022 roku na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów, a korespondencję opatrzeć dopiskiem: Konkurs PSZCZOŁY – NASZE ŻYCIE oraz podać kategorię wiekową.

Więcej informacji TUTAJ.

Źródło: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*