Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym!Czas czytania: 6 min.

W 2021 r. będą zmiany na egzaminach maturalnym i ósmoklasisty.

Jak podkreślił minister Czarnek, zmiany będą jednorazowe z powodu pandemii.

Egzaminy ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Podpisałem rozporządzenie dot. zmian w 2021 r. Wszystko robimy w sposób wcześniej zaplanowany, zgodnie z harmonogramem.

– mówił szef MEN Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej.

Chciałbym podkreślić, że Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, który określił zasady przeprowadzania egzaminów w roku 2021, wszystko z powodu pandemii, która dotknęła uczniów.

To zmiana jednorazowa. Formuła będzie prostsza, określiliśmy też jasne wymagania egzaminacyjne. Ruszyły też już kaskadowe szkolenia dla nauczycieli, by przygotować kadrę do egzaminów.

– powiedział Czarnek.

Egzamin maturalny – zmiany

Nie będzie egzaminów ustnych z matur.

Nie będzie też obowiązku przystąpienia do egzaminu w formie rozszerzonej.

– zapowiedział szef MEN.

Będą mogli przystąpić do matury ustnej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Także w przypadku matury rozszerzonej – pozostanie taka możliwość. Będzie można zdać maturę z sześciu dodatkowych przedmiotów rozszerzonych.

Z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów.

Z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

Będzie też możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Egzamin ósmoklasisty – zmiany

Zmiany w egzaminach objęły też testy dla ósmoklasistów.

 • Z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza.
 • Z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych).
 • Z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.

Arkusze egzaminacyjne

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.

Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty 2021?

 • Język polski
  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
  • Czas trwania: 120 minut.
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
   • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
   • część 2: wypracowanie – 20 pkt.
  • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
  • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.
 • Matematyka
  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
  • Czas trwania: 100 minut.
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
  • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).
 • Język obcy nowożytny
  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
  • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
  • Czas trwania: 90 minut.
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
  • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Jak będzie wyglądał egzamin maturalny 2021?

 • Język polski jako przedmiot obowiązkowy
  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
  • Czas trwania: 170 minut.
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:
   • część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)
   • część 2: wypracowanie – 50 pkt.
  • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
  • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
  • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
 • Matematyka jako przedmiot obowiązkowy
  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
  • Czas trwania: 170 minut.
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
  • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).
 • Język obcy jako przedmiot obowiązkowy
  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
  • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
  • Czas trwania: 120 minut.
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
  • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.
 • Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)
  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
  • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
  • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Szkolenia dla nauczycieli

Od 14 do 17 grudnia br. Ośrodek Rozwoju Edukacji przeprowadzi szkolenia z zakresu wprowadzanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Szkolenia, opracowane we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, są przeznaczone dla nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych. Poprowadzą je pracownicy CKE, OKE, pracownicy akademiccy i nauczyciele praktycy.

Szkolenia obejmą takie zagadnienia jak: wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty/maturalnym w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu; analizę porównawczą oraz wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

Po zakończeniu szkoleń ich uczestnicy będą prowadzić w swoich placówkach szkolenia kaskadowe dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych w 2021 r.

Więcej informacji o egzaminach na stronie: www.cke.gov.pl

Źródło: Onet.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.