Zgłoś się do komisji wyborczejCzas czytania: < 1 minutę

Kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która ma polskie obywatelstwo, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, a także nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W komisjach wyborczych mogą także zasiadać obywatele Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Kandydatem na członka komisji nie może być kandydat w wyborach, pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, komisarz wyborczy, urzędnik wyborczy, mąż zaufania, obserwator społeczny, a także osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia.

Czyli w tym roku żadnych rodzin!

Aby dołączyć do obwodowej komisji wyborczej, należy skontaktować się z komitetem wyborczym. Zgłoszenie należy złożyć do urzędnika wyborczego odpowiedniego dla gminy.

Wszystkie zgłoszenia muszą być złożone najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów, czyli do 6 marca.

Stawki dla członków komisji wyborczych. Przewodniczący obwodowych komisji wyborczych mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 900 zł, ich zastępcy na 800 zł, natomiast szeregowi członkowie otrzymają 700 zł. W drugiej turze wyborów członkom komisji przysługuje połowa wyżej wymienionych kwot, tj. 450 zł dla przewodniczącego, 400 zł dla zastępców i 350 zł dla członków.
Nasz sondaż. Zagłosuj

Tak z ciekawości pytanie :)
Czy wybralibyście twórcę i naczelnego MojeLipsko.info na swojego wójta/burmistrza?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.