Wyniki kontroli wyrobów garmażeryjnychCzas czytania: 2 min.
Listen to this article

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki przeprowadzonej w IV kwartale 2023 r. planowej kontroli w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych oferowanych luzem.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych oferowanych luzem, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane w oznakowaniu artykułu przez producenta/sprzedającego. Produktami priorytetowymi były wyroby garmażeryjne nadziewane typu uszka, krokiety, pierogi oferowane do sprzedaży bez opakowania.

Kontrola przeprowadzona została na etapie sprzedaży detalicznej w IV kwartale 2023 r. na terenie całego kraju.

Skontrolowano 79 sklepów. Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 41 sklepach (tj. 51,9% skontrolowanych).

Cechy organoleptyczne

Kontrola cech organoleptycznych objęła 10 partii wyrobów garmażeryjnych. Zakwestionowano 1 partię pierogów (10% skontrolowanych) z uwagi na pokrycie ich powierzchni olejem, który nie został zadeklarowany w wykazie składników.

Cechy fizykochemiczne

Kontrolą objęto 49 partii wyrobów, z czego zakwestionowano 6 partii (12,2%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim obecności w farszu niedeklarowanego surowca mięsnego (drobiowego bądź wieprzowego), braku obecności deklarowanego w składzie surowca drobiowego, a także obecności kwasu sorbowego w pierogach z wiśniami oznakowanych deklaracją „bez konserwantów”.

Znakowanie

W zakresie znakowania sprawdzono 276 partii wyrobów garmażeryjnych, z czego 140 zakwestionowano (50,7%) głównie z uwagi na brak lub niepełne informacje o produkcie, które powinny być udostępniane w miejscu sprzedaży. Ponadto stwierdzono następujące nieprawidłowości:

  • Do produkcji pierogów zastosowano ser sałatkowy, podczas gdy deklarowano użycie sera Feta.
  • Zastosowano niewłaściwą nazwę produktu m.in.: brak doprecyzowania rodzaju użytego surowca mięsnego w nazwie opisowej pierogów i kartaczy; zastosowanie fantazyjnej nazwy środka spożywczego, tj. “pier. na R”, nieoddającej charakteru produktu.
  • W miejscu sprzedaży brakowało wykazu składników wraz z alergenami.
  • Podano niewłaściwy wykaz składników m.in.:

– W składzie krokietów i pierogów nie podano surowców mięsnych tj. drobiu i wieprzowiny, których obecność stwierdzono w badaniach laboratoryjnych.
– Niewłaściwie podano ilościową zawartość farszu tj. “Farsz min. 25%” zamiast podania konkretnej wartości.
– Nie wyróżniono alergenów w składzie.
– Nie podano składu składnika złożonego np. margaryny używanej do ciasta pierogów.
– W składzie krokietów wymieniono „olej” bez określenia rośliny, z której on pochodzi.
– Nie zachowano malejącej kolejności składników ciasta na pierogi czy farszu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że oznakowanie skontrolowanych partii często zawierało jednocześnie kilka niezgodności.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy Burmistrz Ciepielowa postępuje według Ciebie poprawnie używając gminnego hasła w swoim komitecie wyborczym?

Czy według Ciebie takie działania to sprawiedliwe i uczciwe zasady walki wyborczej?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.