Weź udział w konsultacjach! Rozwój powiatu lipskiego zależy od Ciebie!
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2021-2030.

Starostwo Powiatowe w Lipsku serdecznie zaprasza mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw działających na terenie Powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2021-2030”.

Konsultacje polegają na zgłaszaniu uwag, propozycji zmian oraz propozycji nowych zadań do realizacji w odniesieniu do projektu „Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2021-2030”. Dokument Strategii składa się z trzech części:

  • Część 1 – zasadnicza część Strategii, zawierająca wnioski z przeprowadzonej diagnozy, kierunki działań strategicznych oraz sposób realizacji Strategii (30 stron)
  • Część 2 – Aneks (w jednym pliku z Częścią zasadniczą), zawierający analizę danych statystycznych i podsumowanie przeprowadzonych badań wśród mieszkańców (50 stron)
  • Część 3 – Raport z badania wśród mieszkańców, zawierający szczegółowe wyniki z badania ankietowego przeprowadzonego w związku przygotowaniem Strategii wśród mieszkańców oraz wywiadów telefonicznych. (60 stron)

Aby zgłosić uwagi lub propozycje, prosimy o skorzystanie z „Formularza konsultacji społecznych”, który dostępny jest w załączniku. Można także przesłać wiadomość e-mailem, ale w treści powinna zawierać wszystkie informacje, które są wymagane w formularzu (dane osoby zgłaszającej, wskazanie części dokumentu, którego dotyczy uwaga oraz propozycji zmian), w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje Strategii”.

Wnioski / uwagi / propozycje zmian dokumentu oraz propozycje zadań można składać w terminie do dnia 27 stycznia 2021 r.

  • e-mail: rozwoj@powiatlipsko.pl
  • faks: 48 – 37 83 034
  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku, Referat Promocji i Rozwoju Powiatu, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko
  • osobiście w siedzibie Starostwa (biuro podawcze)

Załączniki:

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*