W Jaworze Soleckim uczyli ratować!
Zakończenie realizacji projektu w ramach programu PZU „Pomoc To Moc”.

 

10 kwietnia bieżącego roku o godzinie 15 w remizie OSP Jawor Solecki rozpoczęło się ostatnie z serii trzech otwartych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizowanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z programu „Pomoc To Moc“. Spotkanie stanowiło również okazję do prezentacji innych zagadnień z obszaru bezpieczeństwa przeciwpożarowego szerokiemu gremium odbiorców, a także krótkiego podsumowania całego projektu.

Oficjalnego otwarcia dokonali druh Prezes Łukasz Jarosz z druhem Adamem Karolikiem, którzy powitali uczestników szkolenia oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Sienno Mariusza Strąka oraz Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży w Lipsku bryg. Łukasza Maciejewskiego.

Tym razem część praktyczną szkolenia poprowadził druh Sebastian Bugaj (jednocześnie ratownik medyczny), któremu asystował druh Prezes. Druh Sebastian rozpoczął od przypomnienia podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy – zapewnienia własnego bezpieczeństwa, wezwania pomocy, udrożnienia dróg oddechowych oraz sprawdzenia funkcji życiowych (oddechu). Zademonstrował również prawidłowy sposób prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia defibrylatora szkoleniowego oraz ułożenia w pozycji bocznej ustalonej poszkodowanego z zachowanym oddechem. Po krótkim wstępie, uczestnicy szkolenia pod czujnym okiem instruktorów mogli przećwiczyć – nabyte na tym oraz poprzednich szkoleniach – umiejętności: przede wszystkim sekwencję działań ratowniczych w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, prowadzenie resuscytacji z wykorzystaniem fantomów oraz defibrylatora szkoleniowego.

 

Kolejnym punktem bogatego programu spotkania była prezentacja na temat tlenku węgla, którą wygłosił druh Prezes Łukasz Jarosz. Omówił on właściwości „cichego zabójcy”, sposoby zapobiegania ulatniania się oraz urządzenia techniczne służące do detekcji obecności czadu w powietrzu. Przypomniał zatrważające statystyki dotyczące ilości interwencji Straży Pożarnej oraz liczby osób poszkodowanych w zdarzeniach związanych z ulatnianiem się tlenku węgla w ostatnim sezonie grzewczym.

Następnie odbyła się krótka prelekcja na temat podręcznego sprzętu gaśniczego, poprowadzona przez Wójta Gminy Sienno Mariusza Strąka – specjalistę z zakresu obsługi i konserwacji gaśnic. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z budową oraz rodzajami gaśnic. Poznali podział pożarów na grupy ze względu na materiał palny oraz rodzaje środków gaśniczych, a także najważniejsze informacje na temat właściwego używania gaśnic.

Po prelekcji głos zabrał bryg. Łukasz Maciejewski, który podziękował za zaproszenie, wyraził słowa uznania organizatorom oraz wręczył przygotowane upominki na ręce Prezesa OSP Łukasza Jarosza oraz druha Adama Karolika (doktora nauk medycznych) – głównego prowadzącego poprzednie szkolenia dla mieszkańców oraz strażaków OSP.

 

Po prelekcji przyszedł czas na krótką przerwę, podczas której druhowie OSP Jawor Solecki przygotowywali się do dalszej części pokazów, zaś uczestnicy spotkania mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich „Jaworzanki”. Dalsza część pokazów odbywała się na placu przed remizą OSP.

Po kwadransie przerwy, druhowie rozpoczęli pokaz z zakresu ratownictwa technicznego, połączony z pokazem udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym. W rolę osoby poszkodowanej wcielił się Naczelnik OSP Jawor Solecki druh Jarosław Lenart. Podczas pozorowanej akcji ratowniczej, wykorzystując zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, strażacy wykonali dostęp do rannego kierowcy. Następnie wydobyli go z pojazdu używając deski ortopedycznej. Zasymulowano również nagłe zatrzymanie krążenia poszkodowanego, prosząc osobę z publiczności o przyniesienie defibrylatora z kapsuły znajdującej się na ścianie remizy. Dzięki temu, obserwatorzy zapoznali się ze sposobem otwierania kapsuły – przekonali się, że jest to bardzo prosta czynność. Następnie pokaz kontynuowano już z użyciem fantoma oraz defibrylatora szkoleniowego, demonstrując po raz kolejny prowadzenie przez ratowników przyrządowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Ostatnim punktem właściwego szkolenia była część praktyczna, dotycząca używania podręcznego sprzętu gaśniczego, prowadzona ponownie przez Wójta Gminy Sienno Mariusza Strąka. Zademonstrował poprawne użycie gaśnic w zależności od ich rodzaju oraz omówił powszechnie występujące błędy podczas operowania tymi urządzeniami. Następnie uczestnicy szkolenia mogli spróbować swoich sił używając gaśnicy do „gaszenia” samochodu oraz prawdziwej walki z ogniem na przygotowanym przez druhów OSP stanowisku testowym z cieczami palnymi.Po zakończeniu części szkoleniowej spotkania, przyszedł czas na powrót do budynku remizy OSP oraz krótkie podsumowanie. Druh Prezes Łukasz Jarosz wspólnie z Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku bryg. Łukaszem Maciejewskim wręczył skromne upominki osobom szczególnie zaangażowanym w realizację projektu oraz wsparcie w pozostałej działalności jednostki. Pamiątkowe statuetki otrzymali: Wójt Gminy Sienno Mariusz Strąk oraz druh Adam Karolik, natomiast na ręce Sołtysa Sołectwa Jawor Solecki Marty Sitek oraz przedstawiciela Koła Gospodyń Wiejskich wręczono grawerowany dyplom z tekstem podziękowania dla całego Koła Gospodyń Wiejskich „Jaworzanki” za pomoc w organizacji szkoleń, w szczególności przygotowanie pysznego poczęstunku dla uczestników.

Oprócz osób i instytucji wyróżnionych, zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze Soleckim składa wyrazy podziękowania innym osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację projektu, bez których nie udałoby się zrealizować całości programu.

W szczególności dziękujemy Panu Zbigniewowi Karolikowi – właścicielowi skupu złomu FHU „Złomek” w Wierzchowiskach Pierwszych za udostępnienie wraku samochodu do ćwiczeń.

Dziękujemy druhom zaangażowanym w realizację projektu oraz mieszkańcom za liczne przybycie oraz aktywne uczestnictwo w szkoleniu.

Mamy nadzieję, że spędzone w remizie niedzielne popołudnie było dla wszystkich wartościowym doświadczeniem.

Galeria zdjęć – TUTAJ.

Źródło: OSP Jawor Solecki.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*