Usuwanie azbestu w Gminie Rzeczniów!Czas czytania: < 1 minutę
Listen to this article

Gmina Rzeczniów od 2013 roku realizuje program usuwania azbestu, pozyskując wysokie dotacje na ten cel.

W roku 2020 kwota dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzeczniów” wynosi 50 000,00 zł, co stanowi 99,69% kosztów całkowitych zadania. Środki z budżetu Gminy wynoszą zaledwie 153,64 zł.

Łącznie w latach 2013 – 2020 pozyskano środki na usunięcie azbestu z 343 gospodarstw, co łącznie daje blisko 920 ton eternitu.

W ramach programu Gmina wydatkowała kwotę 304 312,43, z czego 245479,31 zł pochodziło z dotacji WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.

Odbiór azbestu w ramach programu w 2020 roku nastąpi na przełomie sierpnia i września.

Źródło: Urząd Gminy w Rzeczniowie.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.