Uczcili bohaterów Bitwy pod Dębowym Polem – MargrabszczyznąCzas czytania: 5 min.
Listen to this article

4 września (tj. niedziela), odbyły się obchody upamiętniające 78. rocznicę Bitwy pod Dębowym Polem – Margrabszczyzną.

Uroczyste obchody 78. rocznicy Bitwy pod Dębowym Polem – Margrabszczyzną rozpoczęły się tradycyjnie od odegrania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie, Organizatorzy upamiętnili tragicznie zmarłego podpułkownika Jerzego Bachty – żołnierza 45. Lotniczej Eskadry Doświadczalnej, który 30 stycznia 1987 r. zginął w katastrofie lotniczej podczas lotu samolotem I-22 Iryda w Dębowym Polu, składając kwiaty przy pomniku podpułkownika Jerzego Bachty. Wśród obecnych delegacji nie zabrakło kolegów i przyjaciół  z lotniczej braci ppł. Bachty, rodziny oraz lokalnych władz.

Punktualnie o godzinie 15.00  rozpoczęła się  msza św. polowa pod przewodnictwem ks. biskupa dr hab. Piotra Turzyńskiego, sprawowana w koncelebrze z ks. kan. Andrzejem Cieszkowskim Dziekanem Dekanatu Siennieńskiego, Proboszczem Parafii Sienno oraz ks. Wiesławem Murzynem. O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Dęta Sienno pod przewodnictwem Kapelmistrza Kamila Węgrzyniaka oraz chór Grazioso z Sienna pod kierownictwem Państwa Alicji i Waldemara Sołtysów.

Jesteśmy wszyscy poruszeni i stajemy tu też z wdzięcznością. Przelana przez naszych przodków krew dała nam wolność. Przyniosła nam wyzwolenie i mówi nam o tym, że są rzeczy za które warto oddać życie.

– mówił podczas nabożeństwa biskup pomocniczy diecezji radomskiej.

Następnie przeprowadzono apel pamięci z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego 42. Bazy Lotnictwa Szkoleniowego w Radomiu. Podczas tej części uroczystości z zaproszeniu goście wystąpili z krótkimi przemówieniami okolicznościowymi, a także złożone zostały wieńce pod pamiątkowym kamiennym pomnikiem. Wokół polowego ołtarza i kamiennego pomnika zebrali się Organizatorzy uroczystości z Wójtem Gminy Sienno Mariuszem Strąkiem na czele. Byli radni gminy, mieszkańcy, a także samorządowcy z powiatu lipskiego. Za oprawę muzyczną uroczystej mszy sprawowanej za pomordowanych i poległych za wolną ojczyznę zadbała Orkiestra Dęta w Siennie.

Podczas uroczystości oddano również honory jedynemu z żyjących świadków tragicznych wydarzeń sierpnia 1994 roku – Panu Stanisławowi Fryźlowi. Pan Stanisław niczym żywa karta historii dzielił się z obecnymi wciąż żywymi w jego sercu i pamięci wspomnieniami. Mimo upływających lat i słusznego wieku Pana Stanisława, ta historia wciąż pozostaje żywa a przed tymi jasnymi i zmęczonymi życiem oczami stoją na powrót młodzi uczestnicy tych tragicznych wydarzeń, wciąż widać przerażenie i strach ówczesnego 14-latka, który nieświadomy jutra staje naprzeciw okupanta, a w uszach wciąż słyszy płacz i krzyk kobiet i dzieci.

Wokół polowego ołtarza i kamiennego pomnika zebrali się organizatorzy uroczystości: Wójt Gminy Sienno Mariusz Strąk, Przewodniczący Rady Gminy Sienno Roman Markiewicz wraz z Radnymi Gminy Sienno oraz Sołtys Dębowego Pola Zdzisława Marcula, poczty sztandarowe, znamienici goście w tym Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk oraz mieszkańcy Dębowego Pola, Margrabszczyzny. Wśród przybyłych gości nie zabrakło władz samorządu powiatowego w osobie Starosty Lipskiego Sławomira Śmieciucha, Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Sosnowskiego z Radnymi Powiatowymi z terenu Gminy Sienno: Pawłem Niedzielą, Lucyną Gaik oraz Antonim Ćwiklińskim. Obecni byli koledzy i koleżanki samorządowcy z sąsiednich i zaprzyjaźnionych gmin: Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Jacek Wielorański, Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk, Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk, przedstawiciele Gminy Rzeczniów oraz Gminy Chotcza. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość również jednostki zaprzyjaźnione i współpracujące z Gminą Sienno: Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, Komenda Powiatowej Policji w Lipsku, Posterunek Policji w Siennie, Nadleśnictwo Ostrowiec, Dyrekcja Regionalnej Lasów Państwowych w Radomiu i Nadleśnictwa Marcule, przedstawiciele i kierownicy jednostek gminnych. W uroczystościach udział wzięła Kompania Honorowa Wojska Polskiego z 42. Bazy Lotnictwa Szkoleniowego w Radomiu, przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa RP, prof. dr hab. gen. dyw. Bogusław Pacek oraz Koło Łowieckie „Przepiórka” w Siennie.
W uroczystości uczestniczyły sztandary reprezentujące następujące instytucje: Kompania Honorowa Wojska Polskiego z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych koło w Siennie, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa RP, Koło Łowieckie „Przepiórka” w Siennie, Jednostka Strzelec, Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z: Kochanówki, Sienna, Janowa, Jaworskiej Woli, Kadłubka, Aleksandrowa Dużego, Grabowca, Wólki Modrzejowej, Tarnówka. Ponadto w uroczystościach udział wzięła Jednostka Strzelecka 4036 Sienno wraz z dowódcą Wojciechem Krycką oraz harcerze z V DH w Siennie na czele z drużynową Agnieszką Kozieł.
Gości przywitał Wójt Gminy Sienno Pan Mariusz Strąk wraz z Panią Zdzisławą Marculą – Sołtys Dębowego Pola. Wśród zaproszonych osób były dwie, które przeżyły tragiczny czas sierpnia’44 roku dla mieszkańców Dębowego Pola: Stanisław Fryziel oraz ks. Wiesław Murzyn. Pamięć w nich jest żywa do dziś, a uroczystości stanowią budulec dla postaw obywatelskich i patriotycznych. Głos zabrali również Poseł na Sejm RP Pan Dariusz Bąk oraz Starosta Powiatu Lipskiego Sławomir Śmieciuch.

Po mszy nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej. Apel Pamięci został poprowadzony przez Kompanię Honorową Wojska Polskiego 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu pod przewodnictwem majora Rafała Łyżwy, poległym oddano salwę honorową.

Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem poległych mieszkańców Dębowego Pola.

Konferansjerem uroczystości był mł. chor. ZS Wojciech Krycka.

Po zakończeniu części oficjalnej zebrani i przybyli tłumnie goście udali się na rekonstrukcję wojenną przygotowaną przez grupę CKJ Jamka z Ciepielowa wraz z zespołem rekonstrukcyjnym „Gregor” z Puław. Inscenizacja oprawiona pokazem pirotechnicznym, wybuchami i odgłosem karabinów oraz jęków i płaczów uczestników rekonstrukcji, bardzo boleśnie przedstawiał tragizm tamtych wydarzeń, które w sytuacji toczącego się za wschodnią granicą konfliktu zbrojnego potęgowało strach i rozpacz, a wśród zgromadzonych widzów lęk i obawy, że to co dotychczas wydawało się historią, zamierzchłym wydarzeniem, może przyjmować realistyczny wymiar. Do tego uczestnicy wydarzenia byli świadkami fantastycznego pokazu umiejętności lotniczych repliki samolotu z czasów II wojny światowej. Odgłos wznoszącego i opadającego samolotu jeszcze długo towarzyszył opadającemu kurzowi walk i akompaniował szumiącym brzozom. Dzięki narracji Krzysztofa Górskiego, zebrani na rekonstrukcji widzowie, mogli zapoznać się z zarysem historycznym bitwy.

 

Przybyłych licznie uczestników uroczystości ugoszczono grochówką, ciastem oraz pieczonym dzikiem.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko przygotowane przez Koło Łowieckie „Przepiórka” w Siennie prezentujące wystawę zwierząt, które można spotkać na obszarze gminy oraz cyklop – symulator strzelecki, urządzenie do nauki kontroli celowania udostępniony przez 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

W ten bardzo widowiskowy sposób władze Sienna upamiętniły tragiczne wydarzenia z 28 sierpnia 1944 roku. Do wsi Dębowe Pole przybyło około 60 własowców (była rosyjska formacja zbrojna w służbie niemieckiej). Gwałcili kobiety, rabowali dobytek i palili wieś. Na pomoc mieszkańcom ruszył oddział AK pod dowództwem „Gorliwego”. Zabito kilku własowców. Na odgłos walki do wsi przybyły jednostki niemieckie. Niemcy zamordowali 7 osób i spalili ponad 20 gospodarstw.

Źródło: Echo Dnia; CKJ Jamka; Lokalna TV; UG w Siennie.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.