Tragedia! Potrzebna krew!Czas czytania: 4 min.
Listen to this article

Polsce grozi brak samowystarczalności w kwestii zapotrzebowania na krew – alarmują eksperci. Liczba potencjalnych dawców krwi będzie spadać, a liczba osób wymagających leczenia krwią – rosnąć.

W Polsce od kilku lat zaobserwować można malejącą liczbę dawców krwi. W 2019 r. było ich o 2,3 proc. mniej niż w 2015 r.

Co więcej, niemal wszyscy dawcy krwi to obecnie tzw. dawcy honorowi. Coraz rzadziej pojawiają się nowe osoby. Nie wytworzyła się społeczna moda na oddawanie krwi wśród młodych dorosłych.

75 proc. krwiodawców to osoby z przedziału 25-44 lat (dominują ci bliżej górnej granicy wiekowej).

Lekarze, którzy stworzyli raport, prognozują, że w ciągu najbliższych 10 lat tylko w chorobach przewlekłych zapotrzebowanie na krew może zwiększyć się o 15 proc.

Spowoduje to ryzyko braku zapewnienia przez Polskę samowystarczalności w krew.

Jako że termin ważności koncentratów krwinek czerwonych wynosi maksymalnie 42 dni, w grę nie wchodzi tworzenie specjalnych rezerw.

Benefity za oddanie krwi

Krew jest niezwykle ważnym i cennym lekiem. Nie da się jej wyprodukować, a uzyskać ją można tylko dzięki dawcom. Dawstwo krwi jest honorowe i nie przysługuje za nie wynagrodzenie. Jednak krwiodawcy mogą liczyć na pewne benefity.

Dzień wolny za oddanie krwi

Na oddanie krwi dawcy muszą poświęcić nieco czasu, związanego z dojazdem do stacji krwiodawstwa, jak również z samą procedurą. Jednak nie muszą tego robić w swoim wolnym czasie. Jednym z podstawowych praw krwiodawców jest prawo do wolnego dnia od pracy lub nauki w dniu oddania krwi. Za ten dzień pracownikowi przysługuje wynagrodzenie pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia z centrum krwiodawstwa. Jeżeli z przyczyn medycznych, dawstwo krwi nie jest możliwe, nieobecność pracownika jest usprawiedliwiona na czas, w którym poddawał się badaniom lekarskim. Pamiętaj, aby uprzedzić pracodawcę o swojej nieobecności.

Ulga za oddanie krwi – ile można odliczyć

Jednym z benefitów, na które mogą liczyć dawcy krwi jest ulga podatkowa. Darowiznę odlicza się od dochodu. Dawcom przysługuje ekwiwalent, który wynosi 130 zł za 1 litr oddanej krwi. W ciągu roku kobieta może oddać maksymalnie 1,8 litra krwi, natomiast mężczyzna 2,7 litra krwi. Ekwiwalent nie może przekraczać 6% dochodu. Fakt oddania krwi powinien być udokumentowany na zaświadczeniu z jednostki, w której odbywa się pobieranie krwi. Załączenie tego dokumentu do zeznania podatkowego nie jest wymagane. Powinno być jednak przechowywane przez 5 lat i okazane w przypadku kontroli poprawności skorzystania z ulgi przez urząd skarbowy.

Czekolada za oddanie krwi

Honorowemu Dawcy Krwi lub jej składników przysługuje posiłek regeneracyjny, którego wartość energetyczna powinna odpowiadać 4500 kcal, tj. 8 czekoladom i 500 ml napoju. Ekwiwalent energetyczny jest równoważny oddanej krwi. Jego zadaniem jest uzupełnienie strat energetycznych w wyniku oddania krwi oraz wzmocnienie dawcy.

Odznaki za oddanie krwi

Krwiodawcom, którzy oddali określoną ilość litrów krwi przysługuje tytuł, odznaka oraz legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Odznaka oraz legitymacja jest wydawana przez Polski Czerwony Krzyż w oparciu o dane, które otrzymuje od jednostki organizacyjnej, w której dawca oddał określoną ilość krwi. Oczywiście, aby przekazanie tych danych było możliwe, konieczna jest zgoda dawcy.

Legitymacja i odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia przysługuje:

  • kobietom, które oddały minimum 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

mężczyznom, którzy oddali minimum 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

Legitymacja i odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia przysługuje:

  • kobietom, które oddały minimum 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

mężczyznom, którzy oddali minimum 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

Legitymacja i odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia przysługuje:

  • kobiecie, która oddała minimum 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

mężczyźnie, który oddał minimum 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje prawo do:

  • bezpłatnego do wysokości limitu finansowania zaopatrywania się w leki z wykazu leków refundowanych oraz wykazu leków stosowanych w związku z oddawaniem krwi. Do skorzystania z tego prawa niezbędna jest recepta oraz okazanie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
  • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, tzn. w dniu zgłoszenia lub jeśli nie jest to możliwe, w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia,
  • korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych w aptekach.
  • w niektórych miastach Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi mogą również korzystać z bezpłatnych, bądź ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Aby sprawdzić jaka ulga obowiązuje w Twoim mieście kliknij tutaj.

Źródło: Wirtualna Polska; Nowa Farmacja.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.