Starosta Śmieciuch i Burmistrz Szymczyk z absolutorium!Czas czytania: 2 min.

Nie rządzą a dostali absolutorium.

Absolutorium to akt formalny, w którym rada gminy (lub inny odpowiedni organ) zatwierdza wykonanie budżetu przez wójta (lub burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka) za dany rok budżetowy. Oznacza to, że organ nadzorczy uznaje, iż budżet został wykonany prawidłowo i zgodnie z prawem.

W powiecie mieliśmy dwa przypadki, gdzie nowe rada gminy i nowa rada powiatu udzieliły absolutorium. Tak się stało w przypadku Pana Szymczyka (Burmistrz Solca nad Wisłą) i Pana Śmieciucha (Starosta Lipski).

Nowe władze, Pani Burmistrz Szymańska i Pan Starosta Pasek, na sesjach wyraziły podziękowanie swoim poprzednikom za poprzedni rok.

Pani Szymańska podkreśliła, że finanse gminy są w dobrym stanie, po czym odczytała niezliczoną ilość inwestycji gminnych w 2023 roku. 

Pozostali włodarze, kontynuujący kadencję również otrzymali absolutorium i wotum zaufania.

Jeśli były wójt/starosta otrzymał absolutorium, mimo że już nie pełni swojej funkcji, oznacza to, że jego działania budżetowe za okres, w którym rządził, zostały ocenione pozytywnie. Absolutorium jest oceną działań wykonawczych dotyczących konkretnego okresu, niezależnie od tego, czy dana osoba nadal sprawuje urząd, czy też nie.

Proces ten może się odbyć po zakończeniu kadencji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta lub starosty, gdyż absolutorium odnosi się do przeszłego wykonania budżetu, a nie do bieżącej działalności.

O ile absolutorium z wykonania budżetu jest pożądane, to wotum zaufania w takich przypadkach nie powinno mieć miejsca. Wotum zaufania powinno dotyczyć tylko aktualnie sprawujących władzę.

Różnice między wotum zaufania a absolutorium.

Wotum zaufania dotyczy ogólnej polityki i kierunku działania wójta, podczas gdy absolutorium odnosi się do wykonania budżetu za dany rok. Oba mechanizmy są jednak kluczowe dla zapewnienia demokratycznej kontroli nad działaniami władzy wykonawczej w gminie.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

4 Komentarze

  1. To dlaczego uzyskał absolutorium jeśli był taki zły? Zaplanowany budżet wykonał, co potwierdziły nawet obecne władze. Czyli nagonka była pod potrzeby kampanii. Ale lustra w domach wiszą i spokojnie w nie spoglądamy. Smutne to… ale prawdziwe.

    • i jeszcze zostawił największy budżet na inwestycje na ten rok. i co? i nic. Ludzie wybrali ciepłe słówka i hasełka o miłości, a w nagrodę niech płacą za atrakcje dla dzieci na imprezach.

  2. W gardle zaschło pan dr tak dlugo czytała te inwestycje z tamtego roku i budżet. Chyba że to ze zgryzoty 😜

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.