Sprawozdanie z działalności Gminy Ciepielów!Czas czytania: 9 min.
Listen to this article

Komunikat Artura Szewczyka – Wójta Gminy Ciepielów!

Szanowni Mieszkańcy, niedługo miną dwa miesiące, od momentu wprowadzenia dla naszego wspólnego bezpieczeństwa ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Urząd Gminy w Ciepielowie codziennie wypełnia swoje zadania z dnia na dzień rozszerzając zakres usług, chociaż z ograniczeniem kontaktów indywidualnych z interesantami urzędu. Pracownicy urzędu codziennie pozostają do dyspozycji.

Wszystkie sprawy urzędowe można załatwić drogą telefoniczną, e-mailową lub przez platformę e-puap. W sprawach urzędowych w godzinach 7.15-15.15 oraz w pilnych i niecierpiących zwłoki sprawach codziennie do godz. 20.00, prosimy dzwonić pod numery telefonów komórkowych:

Do dyspozycji jest także skrytka e-puap: ugciepielow/skrytka oraz mailowo gmina@ciepielow.pl albo za pośrednictwem skrzynek podawczych zainstalowanych przed wejściem do Urzędu Gminy lub dzwonka zamontowanego przed wejściem do Urzędu Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami, realizujemy wszelkie płatności dla Mieszkańców Gminy związane z programem 500 plus, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych realizowanych przez nasz samorząd. W miesiącu kwietniu wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Pomocy Społecznej wyjątkowo została wypłacona w dwóch transzach. Chcieliśmy, by w tej szczególnie trudnej sytuacji, kwietniowe świadczenia i zasiłki trafiły do osób je pobierających jak najszybciej, czyli jeszcze przed Wielkanocą. Wypłata tych świadczeń przed świętami była dla wielu rodzin wsparciem materialnym, które zwłaszcza w chwili obecnej ma szczególne znaczenie. Druga transza wypłat nastąpiła 27 kwietnia i dotyczyła rodzin, które złożyły nowe wnioski na świadczenia. Sprawna wypłata wszystkich świadczeń mogła nastąpić dzięki temu, że od stycznia tego roku wszystkie wypłaty realizowane są wyłącznie przelewem na konto bankowe wnioskodawcy.

Urząd Stanu Cywilnego

Mieszkańcy składają wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego przez usługę e-puap bądź bezpośrednio przy okienku zamontowanego na drzwiach wejściowych w Urzędzie Gminy. Natomiast po odbiór dowodu osobistego należy przyjść osobiście. Odbiór dowodu odbywa się przy okienku. W ostatnim okresie Urząd przyjął bardzo dużo wniosków o nowy dowód osobisty, które systematycznie realizuje. Dużym zainteresowaniem cieszy się także możliwość zameldowania, obywatele mogli skorzystać z druków zamieszczonych na stronie Urzędu Gminy Ciepielów. Mieszkańcy składali wnioski o wydanie odpisów skróconych aktu stanu cywilnego, które po rozpatrzeniu wniosku Urząd Stanu Cywilnego przesyłał listem poleconym na wskazany adres przez wnioskodawcę.

Dofinansowanie kotłów c.o. i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zakończyliśmy nabór wniosków na wymianę kotłów c.o. na kotły ekologiczne. Zgodnie z informacją, wszyscy wnioskodawcy którzy spełnili kryteria uzyskają pełne dofinansowanie. Wszystkie umowy zostały już podpisane. Zakończył się także trwający od 15 kwietnia nabór na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zainteresowanie dofinansowaniem było jeszcze większe niż w przypadku dofinansowania na zakup kotłów c.o. Z terenu całej Gminy wpłynęły wnioski o wartości ponad 400 tysięcy złotych. Także i w tym przypadku, wszyscy wnioskodawcy spełniający kryteria określone w programie mogą liczyć na pełne dofinansowanie. W połowie maja wnioskodawcy za pośrednictwem poczty otrzymają umowy dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Stacje Uzdatniania Wody

W swoich działaniach staramy się planować działania na następne lata, tak aby zabezpieczyć Gminę i jej Mieszkańców przed tym, co może niekorzystnie wpłynąć na nasze życie w przyszłości. Poprzednio informowaliśmy o podjętych działaniach w zakresie zabezpieczenia Mieszkańców Gminy w dostęp do wody. Już rozpoczęły się prace związane z dokumentacją techniczną wraz z odwiertami nowych studni głębinowych, które będą podstawą budowy nowych Stacji Uzdatniania Wody w Świesielicach i Starym Ciepielowie. Po analizie zużycia wody na terenie Gminy, jeszcze w maju, po dokonaniu zmian w budżecie Gminy, nasze działania rozszerzymy o realizację dokumentacji technicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kałków (działka gminna zlokalizowana przy drodze powiatowej). Zadaniem stacji będzie dodatkowe zabezpieczenie dostaw wody dla Chotyz, Kałkowa, Wólki Dąbrowskiej, Dąbrowy, Anusina, Drezna oraz Łazisk i Wielgiego.

Odnawialne Źródła Energii

W zakresie realizacji Odnawialnych Źródeł Energii wykonawca rozpoczyna swoją pracę zgodnie z wcześniej określonym harmonogramem od połowy maja. O pracach będziemy szczegółowo informować za pośrednictwem strony internetowej Gminy. Przypomnijmy, że łączna wartość inwestycji na terenie Gminy Ciepielów to ponad 6 milionów złotych, z czego unijna dotacja stanowić będzie ponad 4,6 miliona złotych. W ramach inwestycji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Ciepielów powstanie ponad 120 instalacji fotowoltaicznych, w tym 16 instalacji na wszystkich budynkach użyteczności publicznej (szkoły, remizy OSP, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków itp.), 113 zestawów kolektorów słonecznych oraz 11 pomp ciepła, w tym jedna w budynku użyteczności publicznej. Na dzień dzisiejszy posiadamy jeszcze wolne zestawy solarne o mocy 1,4 kW (wpłata mieszkańca: 3090 zł przy całkowitym koszcie instalacji 9771 zł), oraz o mocy 2,8 kW (wpłata mieszkańca: 3580 zł przy całkowitym koszcie instalacji 11.316 zł), a także pompy ciepła o mocy 2,85 kW (wpłata mieszkańca: 4070 zł przy całkowitym koszcie instalacji 12.906 zł). Zapraszamy do skorzystania z szansy bardzo taniego zainstalowania instalacji solarnej. Taka okazja prawdopodobnie nigdy się nie powtórzy.

Obwodnica Ciepielowa

W związku z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do końca maja Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie przeprowadzi posiedzenie, na którym rozpatrzone zostaną koncepcje rozbudowy drogi krajowej w miejscowości Ciepielów. Posiedzenie z uwagi na ograniczenia spowodowane zagrożeniem koronawirusa odbędzie się bez udziału przedstawicieli naszej Gminy. Mając na uwadze powyższe, Wójt Gminy Ciepielów przesłał do GDDKiA stanowisko Gminy Ciepielów. Jedynym możliwym, rozwiązaniem jest budowa obwodnicy, co także wynika z opracowanej dokumentacji technicznej. Po odbyciu się posiedzenia poinformujemy o szczegółach i decyzji GDDKiA.

Odwołanie uroczystości gminnych

Wójt Gminy, po konsultacji z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego podjął decyzję o odwołaniu planowanych w tym roku gminnych uroczystości. W tym roku nie odbędą się bezpłatne wyjazdy na Zieloną Szkołę, nie odbędzie się także zaplanowany piknik w Wielgiem i w Antoniowie. Na dzień dzisiejszy nie odwołano tylko Dnia Dziecka, bo zgodnie z hasłem naszej Gminy „Dzieci są Najważniejsze”. W zakresie organizacji Dnia Dziecka trwają konsultacje, o ich wynikach poinformujemy.

Maseczki i akcja Bajką w Koronawirusa

Gmina Ciepielów zakupiła ponad 6 tysięcy ochronnych maseczek wielorazowego użytku. Bezpłatne maseczki zostały dostarczone ze specjalną ulotką bezpośrednio do wszystkich domów, w ilości zgodnej z liczbą osób zamieszkujących pod danym adresem, stosownie do złożonych przez Mieszkańców deklaracji odbioru odpadów. Wraz z akcją Maseczka dla Gminy Ciepielów, nie zapomnieliśmy o naszych najmłodszych Mieszkańcach. Specjalnie dla nich, przekazaliśmy w prezencie 300 przepięknie wydanych, kolorowo ilustrowanych, ponad 500 stronicowych bajek. Bajki otrzymały wszystkie nasze przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III. Wszystkie bajki dla bezpieczeństwa zostały fabrycznie ofoliowane.

Biblioteki

Od dnia 5 maja 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie (wraz z filią w Wielgiem), zostały udostępnione dla czytelników. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem SARS–Cov-2 działalność bibliotek będzie realizowana z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa określonych szczegółowo przez biblioteki.

Obiekty sportowe

Obiekty sportowe ze względów sanitarnych pozostają nadal zamknięte. Podejmujemy działania w celu spełnienia wymogów sanitarnych. Najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Przedszkole

Pomimo możliwości uruchomienia przedszkola od dnia 6 maja, przedszkole w Wielgiem wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie nadal pozostaje zamknięte. Wójt Gminy podjął decyzję w tej sprawie po wnikliwej analizie aspektów sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa, aspektów organizacyjnych, a przede wszystkim po zapytaniu rodziców czy są zainteresowani organizacją opieki nad dziećmi w przedszkolu. Na 150 przedszkolaków uczęszczających do gminnego przedszkola, tylko troje rodziców wyraziło chęć skorzystania z opieki przedszkola po 6 maja. W związku z powyższym, przedszkole pozostaje zamknięte co najmniej do 24 maja 2020 roku.

Pomimo ograniczeń związanych sytuacją epidemiologiczną, dzień po dniu realizujemy uchwalony na 2020 rok budżet Gminy, składając wszelkie możliwe wnioski na dofinansowanie zadań. Skorzystaliśmy z dotacji zakup komputerów do zdalnego nauczania. Dzięki uruchomionemu przez Rząd RP programowi z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, za kwotę 60 tysięcy złotych zakupiliśmy laptopy do zdalnego nauczania. Komputery mają dodatkową funkcję użytkową tabletu, a więc dotykowy ekran, co z pewnością zwiększy ich mobilność w codziennym użytkowaniu. Już wcześniej korzystając z własnych zasobów użyczyliśmy uczniom z terenu całej Gminy 60 tabletów do zdalnego nauczania. Korzystając z możliwości dofinansowania składamy wnioski o nowe pracownie szkolne: fizyczną, chemiczną, biologiczną i geograficzną. W szkołach przed początkiem nowego roku szkolnego, planujemy uruchomić dwie nowoczesne pracownie językowe do nauki języka angielskiego i języka niemieckiego.

Kolejny raz proszę wszystkich o pozostanie w domu, a wyjścia proszę ograniczyć do niezbędnego minimum. Robimy to dla własnego dobra. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo, stosujcie się do komunikatów: Pozostańcie w domu! Zadbajmy o zdrowie własne i innych!

A na koniec informacji, dla naszych uczniów, którzy obecnie zmuszeni są do pozostawania w domu i zdalnej nauki, złożyliśmy w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek na budowę basenu do nauki pływania. Dotrzymujemy słowa! Naszym celem jest nauczyć wszystkie dzieci pływać. Przewidywany koszt budowy to kwota 2,7 miliona złotych, staramy się o prawie dwa miliony złotych dofinansowania.

Artur Szewczyk, Wójt Gminy Ciepielów.

Źródło: Blog Wójta Gminy Ciepielów Artura Szewczyka.

Zagłosuj w naszej ankiecie!

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.