Samorządowcy z terenu powiatu lipskiego debatowali nad bezpieczeństwem energetycznym
19 grudnia 2022 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku, goszczono samorządowców z terenu powiatu lipskiego.

W trakcie spotkania, uroczyście podpisano porozumienie cywilnoprawne o ustanowieniu tzw. „klastra energii*” dla gmin powiatu lipskiego.

Sygnatariuszami porozumienia są Gmina Ciepielów, Gmina Chotcza, Gmina Sienno, Gmina Rzeczniów, Miasto i Gmina Lipsko, Miasto i Gmina Solec nad Wisłą oraz DOEKO GROUP Sp. z o.o.

Porozumienie zostało zawarte w celu wspólnego dążenia do:

  • zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego,
  • ograniczenia niskiej emisji na terenie członków przedmiotowego klastra,
  • rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.

Przedstawiciele gmin którzy uczestniczyli przy podpisaniu umowy z firmą DOEKO GROUP wspólnie podkreślali, że kierunek który obrali ma ogromne znaczenie zważywszy zarówno na jego aspekty ekologiczne, jak i ekonomiczne.

Podjęta wspólnie inicjatywa jest krokiem w kierunku przygotowania naszych samorządów na możliwości jakie przyniesie ze sobą nowa perspektywa Unii Europejskiej w zakresie inwestycji środowiskowych w nadchodzących latach.

* Klaster energii to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią.

Źródło: UMiG w Lipsku; UMiG w Solcu nad Wisłą; Krajowa Agencja Poszanowania Energii.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.