Rozporządzenie ws. zasłaniania twarzy w miejscach publicznych!Czas czytania: 3 min.

Rozporządzenie wprowadzające obowiązek zasłaniania twarzy w miejscach publicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

NAJWAŻNIEJSZE ODPOWIEDZI JAKIE ZNAJDZIEMY W ROZPORZĄDZENIU TO:

 1. Kto i gdzie musi zakrywać usta i nos?

Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa będzie w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 • na drogach i placach;
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym (za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny);
 • w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • na terenie nieruchomości wspólnych (zakrytą buzię czy nos od jutra będzie też trzeba mieć w częściach wspólnych nieruchomości, np. idąc wyrzucić śmiecie, czy schodząc do piwnicy).

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może nosić przyłbicę, ale pod warunkiem, że wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Zakrywanie ust i nosa będzie więc wymagane na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na plażach – choć obecny projekt nie wymienia już tych miejsc dosłownie.

Obowiązek będzie istniał także podczas przebywania na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Obowiązek zakrywania nosa i ust też u osób, które niezamieszkują lub niegospodarujące wspólnie, ale jadą razem w jednym samochodzie.

 1. Kogo nakaz zakrywania ust i nosa nie dotyczy?

Obowiązek nie będzie dotyczył dzieci do lat 4, ale także:

 • kierującego pojazdem samochodowym, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem;
 • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów. To oznacza, że osoby sprzątające, wykonujące czynności naprawcze są wyłączone z obowiązku zakrywania ust i nosa;
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób;
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

W rozporządzeniu jest też zapis, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.

 

Źródło: Dziennik Ustaw/Prawo.pl.

Nasz sondaż. Zagłosuj

Tak z ciekawości pytanie :)
Czy wybralibyście twórcę i naczelnego MojeLipsko.info na swojego wójta/burmistrza?

wspieraj nas cyklicznie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.