Rozpoczęła się budowa obwodnicy Lipska
Zdjęcie ilustracyjne.

Budimex wszedł na plac budowy obwodnicy Lipska.

Obwodnica Lipska będzie pierwszą drogą wybudowaną w regionie radomskim dzięki programowi 100 obwodnic. Zatem, za ok. półtora roku z ulic Lipska powinny zniknąć uciążliwe samochody ciężarowe.

100 obwodnic to rządowy program, który zakłada budowę dróg wokół mniejszych miast leżących przy uczęszczanych trasach. Lipsko to idealny przykład – samochody ciężarowe jadą tranzytem przez miasteczko, co powoduje utrudnienia w ruchu lokalnym, nierzadko poważne wypadki, hałas i zanieczyszczenia.

Przypominamy, że:

10 grudnia 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę 6,4-kilometrowej obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79. To pierwsze zadanie ujęte w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, które weszło w etap realizacji.

Kontrakt

Umowa zawarta z firmą Budimex o wartości prawie 110 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 35 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym do 12 miesięcy od zawarcia umowy, wykonawca ma złożyć wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po uzyskaniu decyzji, do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w II kwartale 2024 r. W ramach kontraktu wykonawca przygotuje projekt budowlany, uzyska niezbędne decyzje, a następnie wybuduje drogę wraz z infrastruktura towarzyszącą.

Przebieg obwodnicy

Trasa o długości 6,4 km poprowadzona będzie w układzie północ-południe, po zachodniej stronie miejscowości Lipsko.

Początek obwodnicy planowany jest około 350 m na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754. Koniec około 500 m od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Lipska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 79. Działanie to jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości bardziej na północ, czyli obejścia Zwolenia. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Lipsku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się z Warszawy. Będzie stanowić również uzupełnienie przebudowanego ciągu drogi wojewódzkiej nr 747.

*ZRID to skrót od określenia zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wydawane jest ono w formie decyzji administracyjnej przez właściwego wojewodę w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich lub starostę w stosunku do dróg powiatowych i gminnych. Wniosek o wydanie decyzji ZRID składa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub właściwy zarządca drogi, w przypadku dróg lokalnych.

Źródło: Conadrogach.pl; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
3 Komentarze

  1. Swego czasu burmistrz na antenie radia Lipsko oznajmił ze obwodnica powstanie wcześniej jak obwodnica Ilzy. Tak się złożyło że w Ilzy obwodnica działa już ładnych kilka miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.