Ostatnie pożegnanie Zygmunta Rudzkiego
14 stycznia br. odbyły się uroczystości pogrzebowe dh. Zygmunta Rudzkiego.

W uroczystościach pogrzebowych dh. Zygmunta Rudzkiego – Prezesa Honorowego ZOP ZOSP RP w Lipsku, Członka Honorowego OSP Lipsko wzięły udział poczty sztandarowe ze sztandarami: Zarządu Oddziału Powiatowego ZOP ZOSP RP w Lipsku, Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Lipsku, OSP Lipsko i OSP Janów.

Po mszy żałobnej, kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz parafialny, na którym został pochowany.

Zmarł w wieku 88 lat.


Śp. dh Zygmunt Rudzki, prezes honorowy ZOP ZOSP RP w Lipsku, członek honorowy OSP Lipsko, jednocześnie długoletni (emerytowany) pracownik administracji rządowej i samorządowej.

Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel kontraktowy w Szkole Podstawowej w Jaworze Soleckim, następnie po utworzeniu pierwszego powiatu lipskiego od 1956 r. pracował w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędzie Powiatowym do 31.05.1975 r. Jednocześnie pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku.

Następnie, po likwidacji powiatów, od 1.06.1975 r. pracował w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko jako kierownik referatu spraw wewnętrznych oraz był wybrany na pierwszego prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Lipsku. Po przepracowanych ponad 35 latach, odszedł na emeryturę w latach 90-tych i nadal działał w OSP i Związku OSP RP i oraz związku działkowców RP.

Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz wielu kursów szkoleń z zakresu administracji, wojskowości i ochrony przeciwpożarowej. W 2001 r. Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RO w Lipsku nadał mu godność Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku.

Wyróżniony wieloma medalami i odznaczeniami, w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem za zasługi działań obronności, brązowym, srebrnym i złotym medalem za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej, brązowym, srebrnym i złotym medalem za zasługi dla LOK, Złota odznaką zasłużony pracownik państwowy, odznaką honorową za zasługi dla woj. radomskiego.


Źródło: OSP Lipsko.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.