Rada MiG Sienno naruszyła prawo. Dwa razy!Czas czytania: 2 min.

19 lutego na sesji Rady Miasta i Gminy Sienno uchwalono między innymi dwie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat.

 

  1. UCHWAŁA Nr LXVII/440/2024 Rady Miasta i Gminy Sienno z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
  2. UCHWAŁA  Nr LXVII/441/2024 Rady Miasta i Gminy Sienno z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej badając przedmiotowe ustawy stwierdziło naruszenie prawa.

W toku prowadzonego postępowania nadzorczego Kolegium Izby, na podstawie przedłożonych do Izby wyników głosowania z sesji Rady Miasta i Gminy Sienno z dnia 19 lutego 2024 r. ustaliło, że za podjęciem badanej uchwały głosowała m.in. osoba będą ca jednocześnie radnym gminy i inkasentem, a mianowicie inkasent dla miejscowości Jaworska Wola.

Zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, radny nie może brać udziału w głosowaniu rady ani komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Nad badaną uchwałą głosowało 15 radnych z 15 obecnych uprawnionych do głosowania. 

Zdaniem Kolegium Izby wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie prawa, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w myśl którego w przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu, Izba nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

Jak często korzystasz z Paczkomatów?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.