Pszczoły – konkurs dla dzieci i dorosłych!Czas czytania: 2 min.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zachęca mieszkańców obszaru działania LGD (gminy: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Sienno, Solec nad Wisłą, Rzeczniów) do udziału w konkursie organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rój pomysłów wokół ula”. Konkurs ma na celu  popularyzację pszczelarstwa, wiedzy o pszczołach i ich ochronie, a także pożytków płynących z hodowli pszczół. 

Konkurs kierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich i zorganizowany będzie
w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. dzieci ze szkół podstawowych
 2. młodzież i osoby dorosłe.

Praca plastyczna zgłoszona do konkursu może być wykonana w dowolnej technice i formie np. obraz, rysunek, rzeźba, instalacja. Wykonawca będzie miał za zadanie sfotografować pracę i zdjęcie przesłać na wskazany adres e-mailowy ARiMR. Prace nagrodzone i wyróżnione zaprezentowane będą na profilach ARiMR w mediach społecznościowych oraz na wystawie w Centrali ARiMR w Warszawie.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą mogły zostać wykorzystane w innych działaniach informacyjno – promocyjnych Agencji i ARiMR zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi w tym celu w zakresie określonym w Regulaminie konkursu.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 20 maja 2024 r. do dnia 30 sierpnia 2024 r. do godziny 15.00.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy obszarów wiejskich, z wyjątkiem pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym) oraz dzieci pracowników ARiMR.
 3. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu jedną pracę (rysunek, rzeźba, instalacja etc.) przesyłąc do organizatora jej fotografię . W przypadku zgłoszenia większej liczby prac (fotografii kilku prac) zgłoszenie zostanie odrzucone.
 4. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 5. Technika wykonania fotografii jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).
 6. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.gov.pl/web/arimr.

WARUNKI KONKURSU

1. Zdjęcia prac należy przesłać do dnia 30 sierpnia 2024 r. do godziny 15.00 na adres: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: konkurs plastyczny pt. „Rój pomysłów wokół ula”.

2. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (bez kompresji).

3. Fotografii powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł pracy, dane personalne autora pracy (imię nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość i województwo). Do przesyłki należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

4. Nadesłanie zdjęć prac na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl wraz z wypełnionym formularzem i pozostałymi załącznikami oznacza, że Uczestnik/Uczestniczka konkursu oraz rodzic/opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki konkursu zapoznali się z treścią Regulamin konkursu i akceptują jego treść.

5. Prace będą oceniane przez trzyosobowe jury składające się z pracowników Biura Prasowego ARiMR na podstawie nadesłanych zdjęć.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC

Prace oceniane będą pod względem:

 • Jakości i estetyki
 • Siły przekazu/kreatywności
 • Spójności z tematyką konkursu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości dnia 13 września 2024 r.
na stronie internetowej ARiMR: www.gov.pl/web/arimr

Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie ARiMR oraz na profilach Agencji w mediach społecznościowych.

NAGRODY

Laureaci I, II i III miejsc wyłonieni w dwóch kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości odpoiwednio:

•  w I kategorii ok. 1 500 zł brutto,

•  w II kategorii ok. 2 500 zł brutto.

Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że ich nagrodzone i wyróżnione prace mogą zostać wykorzystane w kalendarzach lub innych materiałach wydawanych przez ARiMR.

Załączniki:

REGULAMIN_KONKURSU_PSZCZOŁY

ZALACZNIK_NR_1_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_Pszczoły

ZALACZNIK_NR_11_DO_FORMULARZA_ZGLOSZENIOWEGO_pszczoły

ZALACZNIK_NR_12_DO_FORMULARZA_ZGLOSZENIOWEGO_Pszczoły

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam się rozwijać

Nasza ankieta

MojeLipsko.info niebawem zacznie korzystać z możliwości płatnych artykułów. Jaka kwotę miesięcznie jesteś w stanie przeznaczyć na pełen dostep do portalu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.