Przyczyń się do tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Rzeczniów
W związku z przystąpieniem do sporządzenia „Strategii Rozwoju Gminy Rzeczniów na lata 2023–2030”, Wójt Gminy Rzeczniów zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze gminy, sprzyjających jej rozwojowi w perspektywie do 2030 roku.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik) można składać do dnia 15 lutego 2023 r. w następujących formach:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@rzeczniow.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – strategia rozwoju”.

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Rzeczniów, Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów z dopiskiem „Fiszka projektowa – strategia rozwoju”.

c) bezpośrednio do sekretariatu w Urzędzie Gminy Rzeczniów w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Wójt Gminy Rzeczniów.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów gminy.

– czytamy na stronie Urzędu Gminy w Rzeczniowie.

Fiszkę projektową możesz pobrać: TUTAJ.

Źródło: UG w Rzeczniowie.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.