Powrót do szkół – jak będzie wyglądać? [Nowe] wytyczne MEN!Czas czytania: 4 min.

Choć żadna decyzja dotycząca ewentualnego powrotu najmłodszych uczniów do szkół oficjalnie nie zapadła, to Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne sanitarna dla takiego scenariusza. To m.in. stałe grupy uczniów i sale oraz przyporządkowani nauczycieli do klas.

Ministerstwo Edukacji i Nauki krótko przed 23:00 8 stycznia opublikowało na Twitterze wpis poświęcony ewentualnego powrotowi uczniów do szkół. Nie pada w nim żadna deklaracja, ale pojawia się w nim link do opracowania na temat reżimu sanitarnego, w którym odbyć mógłby się powrót uczniów klas I-III do szkół.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w piątek 8 stycznia, że ewentualna decyzja o powrocie najmłodszych uczniów do szkół zostanie podjęta w tygodniu od 11 do 17 stycznia.

Trwają przygotowania do ewentualnego powrotu najmłodszych uczniów do szkół. Mamy gotowe wytyczne sanitarne, mamy gotowy harmonogram przeprowadzania testów przesiewowych na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, odbyliśmy szereg rozmów z kuratorami oświaty, Radą Konsultacyjną ds. bezpieczeństwa w edukacji, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministerstwem Zdrowia. Wszystko jednak będzie zależało od dziennych wyników zachorowań i ostatecznej decyzji epidemiologów.

– informuje MEiN.

Wśród opracowanych zasad znalazły:

  • stałe grupy uczniów,
  • przyporządkowani do grup na stałe ci sami nauczyciele,
  • przyporządkowane do grup na stałe sale lekcyjne,
  • zorganizowanie zajęć w taki sposób lekcji, by klasy nie miały kontaktu z innymi.

Ponadto rekomendacje zawierają zapis, że do szkoły wysłany może być tylko uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie podlegają izolacji.Ta sama zasady dotyczy opiekunów przyprowadzających i odprowadzających ze szkoły oraz nauczycieli.

Wytyczne nakazują także izolację uczniów, u których nauczyciele zaobserwują objawy infekcji dróg oddechowych i gorączkę. Takie dziecko powinno znaleźć się w odrębnym pomieszczeniu lub w odległości przynajmniej 2 metrów od innych osób, a jego opiekun musi otrzymać informację o konieczności pilnego odebrania podopiecznego ze szkoły.

Co więcej, uczniowie muszą być zaopatrzeni przez rodziców w maseczki, które będą obowiązkowe w przestrzeni wspólnej szkoły.

Bańki

Wytyczne zawierają także opis tworzenia „baniek”, które nie powinny stykać się ze sobą. Polegać miałoby to na wyznaczaniu grup uczniów, którzy uczyć będą się w jednej stałej sali z przypisami stałymi nauczycielami, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.

Ponadto dyrektorzy szkół muszą tak zorganizować zajęcia, by każda grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

Muszą też tak ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.

WF bez sportów kontaktowych

Wytyczne zawierają także opis ewentualnych zajęć sportowych. Zgodnie z nimi nauczycieli muszą rezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych, a w szatniach udostępnić uczniom co drugi boks.

MEiN i GIS chciałby także, by sale lekcyjne i korytarze były wietrzony przynajmniej raz na godzinę, także w czasie zajęć.

Bez wycieczek

Wytyczne nakazują także, by uczeń przynosił własne przybory i podręczniki, by nie musiał wymieniać się z innymi.

Autorzy wytycznych rekomendują także unikanie wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni, gdzie niemożliwe będzie zachowanie dystansu. Równocześnie zalecają organizację wyjść do lasów i parków.

Świetlice i biblioteki

Z kolei podczas zajęć na świetlicy, zgodnie z rekomendacjami, organizacja powinna uwzględniać podział na uczniów z poszczególnych klas. Zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

Restrykcje nie ominą także bibliotek – wedle zaprezentowanego dokumentu konieczne będzie zachowanie dwudniowej kwarantanny dla dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

Zmiany na stołówkach

W rekomendacjach znalazł się zapis, z którego wynika, że personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. Ponadto spożywanie posiłków powinno odbywać się w grupach i zachowaniem dystansu – odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. MEiN dopuszcza możliwość spożywania posiłków w salach lekcyjnych – zarówno tych ze stołówki, jak i przyniesionych z domu.

MEiN i GIS rekomendują także wyłączenie źródełek i fontann z wodą pitną i zastąpienie ich dystrybutorami wody, z których uczniowie mogą korzystać pod nadzorem nauczyciela.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych – PDF i DOCX

Źródło: Business Insider.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam szukać nieprawidłowości

Nasza ankieta

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.