Policja prosi, żeby jej nie znieważać, nie zniesławiać i nie pomawiaćCzas czytania: 4 min.

Zgodnie z art. 27 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według następującej roty:

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

 

W ciągu ostatnich dni pojawiły się na stronie lipskiej policji AŻ trzy wpisy dotyczące przestępstw przeciwko policjantom.
Szkoda tylko, że są w nich nieścisłości i mają charakter straszący. A na szkoleniach mówili, że straszenie przynosi odwrotny skutek od zamierzonego.

Po kolei.

WYROK ZA ZNIESŁAWIENIE POLICJANTA – taki tytuł na stronie policji.

Art. 212. Zniesławienie 

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,

 
Z powództwem z powyższego artykułu kodeksu karnego może wystąpić każdy.

Nie ma tu mowy o funkcjonariuszach publicznych. Nie ma mowy o policjantach.

Takie prawo przysługuje każdemu i nie ma związku z wykonywanym zawodem.

Spytacie skąd takie wpisy na stronie lipskiej policji?

Byc może to akcja ogólnopolska, zmiana władzy, zmiana sposobu postrzegania policji, zamiana policjanta ze stróża PiS w prawdziwego policjanta?

A być może to ostatnie akcje z powiatu? Pies Ramzes, Pani A. z Lipy Krępy?
POLICJANCI MAJĄ SWOJE PRAWA! ZARZUTY DLA 31-LATKI ZA ZNIEWAŻENIE STRZELECKICH MUNDUROWYCH – kolejny wpis na stronie lipskiej komendy.

Art. 213. Wyłączenie bezprawności zniesławienia 

§ 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 zniesławienie § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.
§ 2.Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 zniesławienie § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut:
1)dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub
2)służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.
 

Art. 216. Znieważanie osoby 

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
ZAPADŁ WYROK SĄDOWY ZA ZNIEWAŻENIE FUNKCJONARIUSZY – kolejny tytuł ze strony lipskiej policji.

 

gazeta.policja.pl
W judykaturze i doktrynie nie ma pełnej zgody ani jednoznaczności co do zakresu znaczeniowego pojęcia zniewagi. Pojęcie owo mieści w sobie bowiem rozmaite rodzaje zachowań, których
wspólną cechą jest to, że wyrażają pogardę dla godności drugiego człowieka.
Nie jest dopuszczalne utożsamianie zniewag z lekceważeniem.
Istotą znieważenia jest okazanie pogardy, która głębiej wyraża ujemny stosunek do wartości, jaką reprezentuje człowiek, aniżeli lekceważenie (…).
Nie można więc zaliczyć do zachowań znieważających np. okazania lekceważenia przez założenie nogi na nogę, gwizdanie, wydymanie ust itd. (…)
Wypowiedź czy też inny środek wyrazu o charakterze znieważającym skierowany wobec funkcjonariusza Policji musi mieć w sobie taki ładunek złych, brutalnych treści, które godziłyby nie
tylko w dobre imię, cześć, honor czy godność samego funkcjonariusza Policji, ale przede wszystkim podważałyby autorytet organów władzy publicznej oraz porządek publiczny.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że „(…) niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku
z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności. 
W kontekście wskazanego wyroku uznać należy, że penalizacji podlegają czyny polegające na znieważeniu funkcjonariusza Policji jedynie podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Poza nim pozostają wszelkie czyny popełnione poza czasem pełnienia służby, bez względu na to, czy pozostają one w związku, czy też nie z pełnieniem tej funkcji. (…)
Policjant, który w czasie wolnym od służby nie podejmuje żadnych czynności służbowych i zostaje znieważony w związku ze służbą, takiej ochronie nie podlega.
Bardzo ciekawym jest też sprawa Michała J – przeczytaj na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Na koniec.

Art. 222. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej 

§ 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 226. Znieważenie funkcjonariusza publicznego lub organu konstytucyjnego RP 

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wspieraj MojeLipsko – pomóż nam szukać nieprawidłowości

Nasza ankieta

Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 na terenie każdej gminy w powiecie?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.