Pogrzeb Śp. Tadeusza Pękały [*]
8 czerwca 2021 r. odbył się pogrzeb śp. Tadeusza Pękały.

Śp. Tadeusz Pękała zmarł nagle w dniu 5.06.2021 r. w wieku 62 lat.

Był nauczycielem szkół średnich, por. rez. Wojska Polskiego, mł. insp. ZS instruktorem Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW w Lipsku, długoletnim dowódcą: JS nr 1005 im. płk. Dionizego Czachowskiego w Lipsku oraz Formacji Obrony Cywilnej Drużyny Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania powiatu lipskiego, radnym powiatowym dwóch kadencji.

Zostanie zapamiętany jako człowiek wielkiej aktywności, pasji i szlachetności. Kochający poezję, teatr, pełen humoru Wychowawca młodzieży. Ulubiony nauczyciel setek uczniów.

W uroczystości pogrzebowej wzięły udział delegacje władz samorządowych powiatu lipskiego i Miasta i Gminy Lipsko, delegacja strażaków PSP i OSP wraz ze sztandarami KP PSP w Lipsku, ZOP ZOSP RP w Lipsku i OSP Lipsko, której przewodniczył st. bryg. Tomasz Krzyczkowski – komendant powiatowy PSP w Lipsku, dowódcy wraz z delegacjami strzelców z Lipska, Sienna, Ostrowca Świętokrzyskiego i innych miejscowości z kraju, delegacja 62. Batalionu Piechoty Lekkiej wchodząca w skład 6 Mazowieckiej Brygady WOT im. rtm. Witolda Pileckiego w Radomiu, dyrektorzy szkół średnich i podstawowych wraz młodzieżą z powiatu lipskiego i obszaru chronionego, delegacja Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lipsku, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle”, Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lipsku, delegacje służb, inspekcji i zakładów pracy z Lipska i powiatu lipskiego wraz ze sztandarami i licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Źródło: KP PSP w Lipsku; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*